Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Torghatten Buss As
Juridisk navn:  Torghatten Buss As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75018100
Havnegata 40 Havnegata 40 Fax: 75018101
8900 Brønnøysund 8900 Brønnøysund
Fylke: Kommune:
Nordland Brønnøy
Org.nr: 939499032
Aksjekapital: 5.100.000 NOK
Antall ansatte: 240
Etableringsdato: 11/18/1985
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Torghatten Servicesenter As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.99%
Resultat  
  
-45.52%
Egenkapital  
  
12.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 116.727.000 110.126.000 114.065.000 106.214.000 102.898.000
Resultat: 2.615.000 4.800.000 1.739.000 6.641.000 2.557.000
Egenkapital: 18.404.000 16.374.000 16.628.000 15.247.000 15.127.000
Regnskap for  Torghatten Buss As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 116.727.000 110.126.000 114.065.000 106.214.000 102.898.000
Driftskostnader -114.012.000 -105.092.000 -111.844.000 -98.753.000 -99.490.000
Driftsresultat 2.715.000 5.034.000 2.221.000 7.462.000 3.408.000
Finansinntekter 307.000 218.000 188.000 334.000 443.000
Finanskostnader -407.000 -452.000 -669.000 -1.155.000 -1.293.000
Finans -100.000 -234.000 -481.000 -821.000 -850.000
Resultat før skatt 2.615.000 4.800.000 1.739.000 6.641.000 2.557.000
Skattekostnad -586.000 -1.054.000 -358.000 -1.521.000 -430.000
Årsresultat 2.030.000 3.746.000 1.382.000 5.120.000 2.127.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.016.000 18.095.000 20.910.000 34.105.000 35.114.000
Sum omløpsmidler 28.198.000 34.993.000 36.666.000 42.768.000 39.042.000
Sum eiendeler 45.214.000 53.088.000 57.576.000 76.873.000 74.156.000
Sum opptjent egenkapital 9.778.000 7.748.000 8.002.000 6.621.000 6.501.000
Sum egenkapital 18.404.000 16.374.000 16.628.000 15.247.000 15.127.000
Sum langsiktig gjeld 7.812.000 14.557.000 19.538.000 34.443.000 45.289.000
Sum kortsiktig gjeld 18.998.000 22.157.000 21.411.000 27.184.000 13.740.000
Sum gjeld og egenkapital 45.214.000 53.088.000 57.577.000 76.874.000 74.156.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 106.623.000 101.129.000 105.123.000 98.361.000 97.713.000
Andre inntekter 10.104.000 8.996.000 8.942.000 7.853.000 5.186.000
Driftsinntekter 116.727.000 110.126.000 114.065.000 106.214.000 102.898.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -53.248.000 -52.944.000 -56.600.000 -51.294.000 -50.679.000
Avskrivning -3.783.000 -3.817.000 -6.626.000 -7.373.000 -7.808.000
Nedskrivning -257.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -56.724.000 -48.331.000 -48.618.000 -40.086.000 -41.003.000
Driftskostnader -114.012.000 -105.092.000 -111.844.000 -98.753.000 -99.490.000
Driftsresultat 2.715.000 5.034.000 2.221.000 7.462.000 3.408.000
Finansinntekter 307.000 218.000 188.000 334.000 443.000
Finanskostnader -407.000 -452.000 -669.000 -1.155.000 -1.293.000
Finans -100.000 -234.000 -481.000 -821.000 -850.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -4.000.000 0 -5.000.000 0
Årsresultat 2.030.000 3.746.000 1.382.000 5.120.000 2.127.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.610.000 950.000 0 0 32.981.000
Driftsløsøre 10.245.000 12.494.000 16.218.000 28.559.000 0
Sum varige driftsmidler 11.855.000 13.444.000 16.218.000 28.559.000 32.981.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.161.000 4.652.000 4.692.000 5.547.000 2.133.000
Sum anleggsmidler 17.016.000 18.095.000 20.910.000 34.105.000 35.114.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.961.000 4.318.000 5.736.000 2.129.000 8.215.000
Andre fordringer 5.478.000 3.823.000 3.688.000 2.591.000 2.154.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 19.759.000 26.852.000 27.242.000 31.860.000 22.636.000
Sum omløpsmidler 28.198.000 34.993.000 36.666.000 42.768.000 39.042.000
Sum eiendeler 45.214.000 53.088.000 57.576.000 76.873.000 74.156.000
Sum opptjent egenkapital 9.778.000 7.748.000 8.002.000 6.621.000 6.501.000
Sum egenkapital 18.404.000 16.374.000 16.628.000 15.247.000 15.127.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.478.000 1.375.000 1.643.000 3.643.000 3.422.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 1.529.000 1.271.000 3.370.000 776.000
Sum langsiktig gjeld 7.812.000 14.557.000 19.538.000 34.443.000 45.289.000
Leverandørgjeld 9.783.000 5.572.000 6.661.000 4.018.000 2.422.000
Betalbar skatt 483.000 1.322.000 2.358.000 1.300.000 0
Skyldig offentlige avgifter 2.293.000 2.597.000 3.554.000 3.566.000 3.271.000
Utbytte 0 -4.000.000 0 -5.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 6.440.000 7.137.000 7.567.000 9.929.000 7.270.000
Sum kortsiktig gjeld 18.998.000 22.157.000 21.411.000 27.184.000 13.740.000
Sum gjeld og egenkapital 45.214.000 53.088.000 57.577.000 76.874.000 74.156.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.200.000 12.836.000 15.255.000 15.584.000 25.302.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.6 1.7 1.6 2.8
Likviditetsgrad 2 1.5 1.6 1.7 1.6 2.9
Soliditet 40.7 30.8 28.9 19.8 20.4
Resultatgrad 2.3 4.6 1.9 7 3.3
Rentedekningsgrad 6.7 11.1 3.3 6.5 3.0
Gjeldsgrad 1.5 2.2 2.5 4 3.9
Total kapitalrentabilitet 6.7 9.9 4.2 10.1 5.2
Signatur
25.06.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP. STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER
ALENE.
Prokurister
25.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex