Torberg Elektro AS
Juridisk navn:  Torberg Elektro AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33770180
Gallebergveien 107 Gallebergveien 107 Fax: 33770109
3073 Sande I Vestfold 3073 Sande I Vestfold
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Holmestrand
Org.nr: 943661871
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/1/1987 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Berits Kontorhjelp Berit Hovde Bamru
Utvikling:
Omsetning  
  
-98.85%
Resultat  
  
-270.73%
Egenkapital  
  
-21.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 65.000 5.647.000 10.416.000 9.207.000 11.871.000
Resultat: -280.000 164.000 604.000 685.000 826.000
Egenkapital: 816.000 1.035.000 3.006.000 3.545.000 3.095.000
Regnskap for  Torberg Elektro AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 65.000 5.647.000 10.416.000 9.207.000 11.871.000
Driftskostnader -349.000 -5.488.000 -9.818.000 -8.538.000 -11.063.000
Driftsresultat -284.000 159.000 598.000 669.000 808.000
Finansinntekter 4.000 5.000 6.000 17.000 19.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 -1.000 0
Finans 4.000 4.000 6.000 16.000 19.000
Resultat før skatt -280.000 164.000 604.000 685.000 826.000
Skattekostnad 62.000 -35.000 -143.000 -136.000 -234.000
Årsresultat -219.000 129.000 462.000 550.000 593.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 333.000 446.000 979.000 618.000 317.000
Sum omløpsmidler 508.000 3.756.000 3.573.000 4.124.000 4.247.000
Sum eiendeler 841.000 4.202.000 4.552.000 4.742.000 4.564.000
Sum opptjent egenkapital 716.000 935.000 2.906.000 3.445.000 2.995.000
Sum egenkapital 816.000 1.035.000 3.006.000 3.545.000 3.095.000
Sum langsiktig gjeld 7.000 69.000 58.000 9.000 0
Sum kortsiktig gjeld 18.000 3.098.000 1.488.000 1.189.000 1.469.000
Sum gjeld og egenkapital 841.000 4.202.000 4.552.000 4.743.000 4.564.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 65.000 5.565.000 10.319.000 9.207.000 11.871.000
Andre inntekter 0 83.000 97.000 0 0
Driftsinntekter 65.000 5.647.000 10.416.000 9.207.000 11.871.000
Varekostnad -24.000 -4.773.000 -8.995.000 -7.906.000 -9.914.000
Lønninger -42.000 -278.000 -333.000 -356.000 -463.000
Avskrivning -112.000 -112.000 -140.000 -91.000 -90.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -171.000 -325.000 -350.000 -185.000 -596.000
Driftskostnader -349.000 -5.488.000 -9.818.000 -8.538.000 -11.063.000
Driftsresultat -284.000 159.000 598.000 669.000 808.000
Finansinntekter 4.000 5.000 6.000 17.000 19.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 -1.000 0
Finans 4.000 4.000 6.000 16.000 19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -2.100.000 -1.000.000 -100.000 -400.000
Årsresultat -219.000 129.000 462.000 550.000 593.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 333.000 446.000 979.000 618.000 317.000
Sum varige driftsmidler 333.000 446.000 979.000 618.000 317.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 333.000 446.000 979.000 618.000 317.000
Varebeholdning 5.000 4.000 9.000 10.000 8.000
Kundefordringer 6.000 1.000.000 1.069.000 1.062.000 1.395.000
Andre fordringer 38.000 46.000 32.000 76.000 42.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 458.000 2.707.000 2.463.000 2.976.000 2.802.000
Sum omløpsmidler 508.000 3.756.000 3.573.000 4.124.000 4.247.000
Sum eiendeler 841.000 4.202.000 4.552.000 4.742.000 4.564.000
Sum opptjent egenkapital 716.000 935.000 2.906.000 3.445.000 2.995.000
Sum egenkapital 816.000 1.035.000 3.006.000 3.545.000 3.095.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.000 69.000 58.000 9.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.000 69.000 58.000 9.000 0
Leverandørgjeld 6.000 788.000 1.104.000 816.000 1.071.000
Betalbar skatt 0 24.000 94.000 127.000 234.000
Skyldig offentlige avgifter 0 56.000 38.000 42.000 113.000
Utbytte 0 -2.100.000 -1.000.000 -100.000 -400.000
Annen kortsiktig gjeld 11.000 130.000 253.000 104.000 51.000
Sum kortsiktig gjeld 18.000 3.098.000 1.488.000 1.189.000 1.469.000
Sum gjeld og egenkapital 841.000 4.202.000 4.552.000 4.743.000 4.564.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 490.000 658.000 2.085.000 2.935.000 2.778.000
Likviditetsgrad 1 28.2 1.2 2.4 3.5 2.9
Likviditetsgrad 2 27.9 1.2 2.4 3.5 2.9
Soliditet 9 24.6 6 74.7 67.8
Resultatgrad -436.9 2.8 5.7 7.3 6.8
Rentedekningsgrad 1 6
Gjeldsgrad 0 3.1 0.5 0.3 0.5
Total kapitalrentabilitet -33.3 3.9 13.3 14.5 18.1
Signatur
02.06.2017
STYREMEDLEMMENE HVER FOR SEG.
Prokurister
02.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex