Tor & Bjørns Autoservice AS
Juridisk navn:  Tor & Bjørns Autoservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95018400
Postboks 3186 Storåkeren 9 Fax:
9498 Harstad 9411 Harstad
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Harstad
Org.nr: 939188282
Aksjekapital: 450.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 4/26/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Revigo Harstad As
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norg
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.48%
Resultat  
  
1847.62%
Egenkapital  
  
76.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 15.966.000 17.835.000 20.884.000 23.866.000 16.054.000
Resultat: 367.000 -21.000 -404.000 140.000 -613.000
Egenkapital: 640.000 363.000 391.000 705.000 614.000
Regnskap for  Tor & Bjørns Autoservice AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 15.966.000 17.835.000 20.884.000 23.866.000 16.054.000
Driftskostnader -15.500.000 -17.758.000 -21.175.000 -23.591.000 -16.534.000
Driftsresultat 466.000 78.000 -292.000 274.000 -480.000
Finansinntekter 0 2.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader -100.000 -101.000 -113.000 -135.000 -133.000
Finans -100.000 -99.000 -113.000 -134.000 -132.000
Resultat før skatt 367.000 -21.000 -404.000 140.000 -613.000
Skattekostnad -90.000 -6.000 89.000 -49.000 163.000
Årsresultat 276.000 -27.000 -315.000 91.000 -450.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 208.000 317.000 377.000 356.000 462.000
Sum omløpsmidler 3.491.000 2.671.000 4.169.000 2.832.000 2.109.000
Sum eiendeler 3.699.000 2.988.000 4.546.000 3.188.000 2.571.000
Sum opptjent egenkapital 190.000 -87.000 -59.000 255.000 164.000
Sum egenkapital 640.000 363.000 391.000 705.000 614.000
Sum langsiktig gjeld 62.000 247.000 716.000 959.000 1.215.000
Sum kortsiktig gjeld 2.998.000 2.378.000 3.439.000 1.524.000 742.000
Sum gjeld og egenkapital 3.700.000 2.988.000 4.546.000 3.188.000 2.571.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.784.000 18.082.000 20.196.000 23.334.000 15.886.000
Andre inntekter 182.000 -247.000 688.000 533.000 168.000
Driftsinntekter 15.966.000 17.835.000 20.884.000 23.866.000 16.054.000
Varekostnad -10.983.000 -12.986.000 -15.823.000 -18.867.000 -11.516.000
Lønninger -2.665.000 -2.464.000 -2.492.000 -2.596.000 -2.724.000
Avskrivning -52.000 -54.000 -62.000 -59.000 -59.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.800.000 -2.254.000 -2.798.000 -2.069.000 -2.235.000
Driftskostnader -15.500.000 -17.758.000 -21.175.000 -23.591.000 -16.534.000
Driftsresultat 466.000 78.000 -292.000 274.000 -480.000
Finansinntekter 0 2.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader -100.000 -101.000 -113.000 -135.000 -133.000
Finans -100.000 -99.000 -113.000 -134.000 -132.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 276.000 -27.000 -315.000 91.000 -450.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 119.000 209.000 215.000 126.000 175.000
Fast eiendom 26.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 62.000 108.000 162.000 224.000 265.000
Sum varige driftsmidler 89.000 108.000 162.000 224.000 265.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 6.000 22.000
Sum anleggsmidler 208.000 317.000 377.000 356.000 462.000
Varebeholdning 2.730.000 1.878.000 3.472.000 2.478.000 1.575.000
Kundefordringer 374.000 291.000 358.000 164.000 174.000
Andre fordringer 80.000 57.000 157.000 96.000 132.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 308.000 444.000 183.000 94.000 227.000
Sum omløpsmidler 3.491.000 2.671.000 4.169.000 2.832.000 2.109.000
Sum eiendeler 3.699.000 2.988.000 4.546.000 3.188.000 2.571.000
Sum opptjent egenkapital 190.000 -87.000 -59.000 255.000 164.000
Sum egenkapital 640.000 363.000 391.000 705.000 614.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.004.000 0 0 88.000 0
Sum langsiktig gjeld 62.000 247.000 716.000 959.000 1.215.000
Leverandørgjeld 164.000 1.304.000 1.913.000 337.000 132.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 321.000 342.000 119.000 215.000 249.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 508.000 732.000 1.407.000 885.000 361.000
Sum kortsiktig gjeld 2.998.000 2.378.000 3.439.000 1.524.000 742.000
Sum gjeld og egenkapital 3.700.000 2.988.000 4.546.000 3.188.000 2.571.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 493.000 293.000 730.000 1.308.000 1.367.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 1.2 1.9 2.8
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.8
Soliditet 17.3 12.1 8.6 22.1 23.9
Resultatgrad 2.9 0.4 -1.4 1.1 -3.0
Rentedekningsgrad 4.7 0.8 -2.6 2.0 -3.6
Gjeldsgrad 4.8 7.2 10.6 3.5 3.2
Total kapitalrentabilitet 12.6 2.7 -6.4 8.6 -18.6
Signatur
15.10.2015
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex