Tor Sevaldsen Holding AS
Juridisk navn:  Tor Sevaldsen Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71565900
Industriveien 10 Industriveien 10 Fax:
6517 Kristiansund N 6517 Kristiansund N
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 989175831
Aksjekapital: 3.931.000 NOK
Etableringsdato: 12/15/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 -3.453.000 0 0 -669.000
Egenkapital: 1.011.000 1.011.000 4.464.000 4.464.000 4.464.000
Regnskap for  Tor Sevaldsen Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -30.000 -21.000 -20.000 -20.000 -32.000
Driftsresultat -30.000 -21.000 -20.000 -20.000 -32.000
Finansinntekter 241.000 4.251.000 251.000 266.000 331.000
Finanskostnader -212.000 -7.682.000 -231.000 -246.000 -969.000
Finans 29.000 -3.431.000 20.000 20.000 -638.000
Resultat før skatt 0 -3.453.000 0 0 -669.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 -3.453.000 0 0 -669.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.226.000 10.209.000 17.291.000 16.334.000 16.366.000
Sum omløpsmidler 280.000 4.276.000 293.000 298.000 319.000
Sum eiendeler 10.506.000 14.485.000 17.584.000 16.632.000 16.685.000
Sum opptjent egenkapital -2.920.000 -2.920.000 533.000 533.000 533.000
Sum egenkapital 1.011.000 1.011.000 4.464.000 4.464.000 4.464.000
Sum langsiktig gjeld 8.495.000 12.474.000 12.120.000 11.168.000 10.805.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.416.000
Sum gjeld og egenkapital 10.506.000 14.485.000 17.584.000 16.632.000 16.685.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -30.000 -21.000 -20.000 -20.000 -32.000
Driftskostnader -30.000 -21.000 -20.000 -20.000 -32.000
Driftsresultat -30.000 -21.000 -20.000 -20.000 -32.000
Finansinntekter 241.000 4.251.000 251.000 266.000 331.000
Finanskostnader -212.000 -7.682.000 -231.000 -246.000 -969.000
Finans 29.000 -3.431.000 20.000 20.000 -638.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 -3.453.000 0 0 -669.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 10.226.000 10.209.000 17.291.000 16.334.000 16.366.000
Sum anleggsmidler 10.226.000 10.209.000 17.291.000 16.334.000 16.366.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 276.000 4.260.000 261.000 247.000 309.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.000 16.000 32.000 51.000 10.000
Sum omløpsmidler 280.000 4.276.000 293.000 298.000 319.000
Sum eiendeler 10.506.000 14.485.000 17.584.000 16.632.000 16.685.000
Sum opptjent egenkapital -2.920.000 -2.920.000 533.000 533.000 533.000
Sum egenkapital 1.011.000 1.011.000 4.464.000 4.464.000 4.464.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.495.000 12.474.000 12.120.000 11.168.000 10.805.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.416.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.416.000
Sum gjeld og egenkapital 10.506.000 14.485.000 17.584.000 16.632.000 16.685.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -720.000 3.276.000 -707.000 -702.000 -1.097.000
Likviditetsgrad 1 0.3 4.3 0.3 0.3 0.2
Likviditetsgrad 2 0.3 4.3 0.3 0.3 0.3
Soliditet 9.6 7 25.4 26.8 26.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 -0.1 1.0 0.3
Gjeldsgrad 9.4 13.3 2.9 2.7 2.7
Total kapitalrentabilitet 2 29.2 1.3 1.5 1.8
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex