Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tor Amundsen Invest AS
Juridisk navn:  Tor Amundsen Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63908387
Furusvingen 35 Furusvingen 35 Fax:
2164 Skogbygda 2164 Skogbygda
Fylke: Kommune:
Viken Nes
Org.nr: 989219294
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/16/2005
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-1.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -5.000 -5.000 -5.000 315.000 22.000
Egenkapital: 401.000 406.000 411.000 417.000 247.000
Regnskap for  Tor Amundsen Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -6.000 -6.000 -6.000 -5.000 -5.000
Driftsresultat -6.000 -6.000 -6.000 -5.000 -5.000
Finansinntekter 0 0 0 320.000 27.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 320.000 27.000
Resultat før skatt -5.000 -5.000 -5.000 315.000 22.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.000 -5.000 -5.000 315.000 22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 186.000 186.000 186.000 186.000 186.000
Sum omløpsmidler 214.000 220.000 225.000 231.000 61.000
Sum eiendeler 400.000 406.000 411.000 417.000 247.000
Sum opptjent egenkapital 224.000 230.000 235.000 241.000 71.000
Sum egenkapital 401.000 406.000 411.000 417.000 247.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 400.000 406.000 411.000 417.000 247.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.000 -6.000 -6.000 -5.000 -5.000
Driftskostnader -6.000 -6.000 -6.000 -5.000 -5.000
Driftsresultat -6.000 -6.000 -6.000 -5.000 -5.000
Finansinntekter 0 0 0 320.000 27.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 320.000 27.000
Konsernbidrag 0 0 0 -145.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.000 -5.000 -5.000 315.000 22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 186.000 186.000 186.000 186.000 186.000
Sum anleggsmidler 186.000 186.000 186.000 186.000 186.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 187.000 193.000 198.000 203.000 33.000
Sum omløpsmidler 214.000 220.000 225.000 231.000 61.000
Sum eiendeler 400.000 406.000 411.000 417.000 247.000
Sum opptjent egenkapital 224.000 230.000 235.000 241.000 71.000
Sum egenkapital 401.000 406.000 411.000 417.000 247.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 400.000 406.000 411.000 417.000 247.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 214.000 220.000 225.000 231.000 61.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -1.5 -1.5 -1.5 75.5 8.9
Signatur
07.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex