Tor Amundsen AS
Juridisk navn:  Tor Amundsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71221394
Postboks 177 Øran Vest Fax:
6301 Åndalsnes 6300 Åndalsnes
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Rauma
Org.nr: 984590989
Aksjekapital: 409.000 NOK
Etableringsdato: 6/3/2002 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tinde Regnskapskontor Arf Nauste
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.26%
Resultat  
  
54.37%
Egenkapital  
  
-6.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 175.000 195.000 192.000 311.000 262.000
Resultat: -47.000 -103.000 -127.000 -111.000 -111.000
Egenkapital: 763.000 812.000 898.000 1.001.000 1.094.000
Regnskap for  Tor Amundsen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 175.000 195.000 192.000 311.000 262.000
Driftskostnader -216.000 -288.000 -294.000 -389.000 -347.000
Driftsresultat -41.000 -93.000 -103.000 -78.000 -86.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -7.000 -10.000 -24.000 -33.000 -25.000
Finans -7.000 -10.000 -24.000 -33.000 -25.000
Resultat før skatt -47.000 -103.000 -127.000 -111.000 -111.000
Skattekostnad -1.000 16.000 24.000 17.000 30.000
Årsresultat -49.000 -87.000 -103.000 -93.000 -81.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.035.000 3.059.000 2.044.000 2.024.000 1.787.000
Sum omløpsmidler 8.000 214.000 983.000 1.049.000 1.083.000
Sum eiendeler 3.043.000 3.273.000 3.027.000 3.073.000 2.870.000
Sum opptjent egenkapital 354.000 403.000 489.000 592.000 685.000
Sum egenkapital 763.000 812.000 898.000 1.001.000 1.094.000
Sum langsiktig gjeld 1.300.000 1.328.000 1.370.000 1.358.000 661.000
Sum kortsiktig gjeld 979.000 1.133.000 758.000 715.000 1.116.000
Sum gjeld og egenkapital 3.042.000 3.273.000 3.026.000 3.074.000 2.871.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 48.000 0
Andre inntekter 175.000 195.000 192.000 263.000 262.000
Driftsinntekter 175.000 195.000 192.000 311.000 262.000
Varekostnad 0 0 0 0 -28.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -91.000 -91.000 -91.000 -91.000 -91.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -125.000 -197.000 -203.000 -298.000 -228.000
Driftskostnader -216.000 -288.000 -294.000 -389.000 -347.000
Driftsresultat -41.000 -93.000 -103.000 -78.000 -86.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -7.000 -10.000 -24.000 -33.000 -25.000
Finans -7.000 -10.000 -24.000 -33.000 -25.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -49.000 -87.000 -103.000 -93.000 -81.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 196.000 197.000 181.000 157.000 140.000
Fast eiendom 737.000 828.000 918.000 1.009.000 1.100.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 737.000 828.000 918.000 1.009.000 1.100.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.103.000 2.034.000 945.000 859.000 548.000
Sum anleggsmidler 3.035.000 3.059.000 2.044.000 2.024.000 1.787.000
Varebeholdning 0 0 945.000 945.000 945.000
Kundefordringer 5.000 189.000 14.000 66.000 100.000
Andre fordringer 0 22.000 22.000 32.000 36.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 2.000 3.000 7.000 3.000
Sum omløpsmidler 8.000 214.000 983.000 1.049.000 1.083.000
Sum eiendeler 3.043.000 3.273.000 3.027.000 3.073.000 2.870.000
Sum opptjent egenkapital 354.000 403.000 489.000 592.000 685.000
Sum egenkapital 763.000 812.000 898.000 1.001.000 1.094.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.300.000 1.328.000 1.370.000 1.358.000 661.000
Leverandørgjeld 1.000 36.000 38.000 43.000 587.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 34.000 2.000 5.000 2.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 976.000 1.063.000 719.000 667.000 527.000
Sum kortsiktig gjeld 979.000 1.133.000 758.000 715.000 1.116.000
Sum gjeld og egenkapital 3.042.000 3.273.000 3.026.000 3.074.000 2.871.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -971.000 -919.000 225.000 334.000 -33.000
Likviditetsgrad 1 0 0.2 1.3 1.5 1.0
Likviditetsgrad 2 0 0.2 0.1 0.2 0.2
Soliditet 25.1 24.8 29.7 32.6 38.1
Resultatgrad -23.4 -47.7 -53.6 -25.1 -32.8
Rentedekningsgrad -5.9 -9.3 -4.3 -2.4 -3.4
Gjeldsgrad 3 3 2.4 2.1 1.6
Total kapitalrentabilitet -1.3 -2.8 -3.4 -2.5 -3.0
Signatur
24.03.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
24.03.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex