Tor Agnar Mollestad AS
Juridisk navn:  Tor Agnar Mollestad AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37279105
Urdalsveien 80 Urdalsveien 80 Fax: 37277205
4760 Birkeland 4760 Birkeland
Fylke: Kommune:
Agder Birkenes
Org.nr: 940245028
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 7/1/1986 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Birkenes Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.85%
Resultat  
  
-49.52%
Egenkapital  
  
2.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.154.000 1.266.000 1.212.000 1.145.000 1.183.000
Resultat: 53.000 105.000 201.000 139.000 215.000
Egenkapital: 1.833.000 1.792.000 2.711.000 2.558.000 2.405.000
Regnskap for  Tor Agnar Mollestad AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.154.000 1.266.000 1.212.000 1.145.000 1.183.000
Driftskostnader -1.124.000 -1.187.000 -1.032.000 -1.204.000 -1.008.000
Driftsresultat 30.000 78.000 179.000 -60.000 176.000
Finansinntekter 26.000 30.000 22.000 200.000 42.000
Finanskostnader -3.000 -2.000 0 0 -2.000
Finans 23.000 28.000 22.000 200.000 40.000
Resultat før skatt 53.000 105.000 201.000 139.000 215.000
Skattekostnad -11.000 -24.000 -48.000 13.000 -60.000
Årsresultat 41.000 81.000 153.000 153.000 155.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 300.000 457.000 640.000 833.000 1.045.000
Sum omløpsmidler 1.894.000 2.637.000 2.329.000 1.967.000 1.670.000
Sum eiendeler 2.194.000 3.094.000 2.969.000 2.800.000 2.715.000
Sum opptjent egenkapital 1.733.000 1.692.000 2.611.000 2.458.000 2.305.000
Sum egenkapital 1.833.000 1.792.000 2.711.000 2.558.000 2.405.000
Sum langsiktig gjeld 13.000 33.000 55.000 79.000 103.000
Sum kortsiktig gjeld 347.000 1.269.000 203.000 162.000 207.000
Sum gjeld og egenkapital 2.193.000 3.094.000 2.969.000 2.799.000 2.715.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.154.000 1.266.000 1.212.000 1.145.000 1.117.000
Andre inntekter 0 0 0 0 66.000
Driftsinntekter 1.154.000 1.266.000 1.212.000 1.145.000 1.183.000
Varekostnad 0 0 0 0 -23.000
Lønninger -370.000 -341.000 -219.000 -458.000 -217.000
Avskrivning -157.000 -183.000 -192.000 -192.000 -199.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -597.000 -663.000 -621.000 -554.000 -569.000
Driftskostnader -1.124.000 -1.187.000 -1.032.000 -1.204.000 -1.008.000
Driftsresultat 30.000 78.000 179.000 -60.000 176.000
Finansinntekter 26.000 30.000 22.000 200.000 42.000
Finanskostnader -3.000 -2.000 0 0 -2.000
Finans 23.000 28.000 22.000 200.000 40.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.000.000 0 0 0
Årsresultat 41.000 81.000 153.000 153.000 155.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 300.000 457.000 640.000 833.000 1.025.000
Sum varige driftsmidler 300.000 457.000 640.000 833.000 1.025.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 20.000
Sum anleggsmidler 300.000 457.000 640.000 833.000 1.045.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 102.000 148.000 120.000 406.000 164.000
Andre fordringer 0 5.000 5.000 5.000 25.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.791.000 2.484.000 2.204.000 1.556.000 1.481.000
Sum omløpsmidler 1.894.000 2.637.000 2.329.000 1.967.000 1.670.000
Sum eiendeler 2.194.000 3.094.000 2.969.000 2.800.000 2.715.000
Sum opptjent egenkapital 1.733.000 1.692.000 2.611.000 2.458.000 2.305.000
Sum egenkapital 1.833.000 1.792.000 2.711.000 2.558.000 2.405.000
Sum avsetninger til forpliktelser 13.000 33.000 55.000 79.000 103.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 13.000 33.000 55.000 79.000 103.000
Leverandørgjeld 125.000 37.000 79.000 67.000 73.000
Betalbar skatt 31.000 46.000 73.000 10.000 52.000
Skyldig offentlige avgifter 124.000 34.000 34.000 41.000 61.000
Utbytte 0 -1.000.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 67.000 152.000 18.000 45.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 347.000 1.269.000 203.000 162.000 207.000
Sum gjeld og egenkapital 2.193.000 3.094.000 2.969.000 2.799.000 2.715.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.547.000 1.368.000 2.126.000 1.805.000 1.463.000
Likviditetsgrad 1 5.5 2.1 11.5 12.1 8.1
Likviditetsgrad 2 5.5 2.1 11.5 12.2 8.1
Soliditet 83.6 57.9 91.3 91.4 88.6
Resultatgrad 2.6 6.2 14.8 -5.2 14.9
Rentedekningsgrad 1 3 109.0
Gjeldsgrad 0.2 0.7 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 2.6 3.5 6.8 5.0 8.0
Signatur
28.09.2011
STYRET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex