Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Torødveien 100 As
Juridisk navn:  Torødveien 100 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Torødveien 100 Torødveien 100 Fax:
3135 Torød 3135 Torød
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Færder
Org.nr: 923360379
Aksjekapital: 41.000 NOK
Etableringsdato: 5/3/2019 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 280.000
Resultat: -59.000
Egenkapital: -5.000
Regnskap for  Torødveien 100 As
Resultat 2019
Driftsinntekter 280.000
Driftskostnader -250.000
Driftsresultat 30.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -89.000
Finans -89.000
Resultat før skatt -59.000
Skattekostnad 13.000
Årsresultat -46.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.100.000
Sum omløpsmidler 116.000
Sum eiendeler 2.216.000
Sum opptjent egenkapital -46.000
Sum egenkapital -5.000
Sum langsiktig gjeld 1.686.000
Sum kortsiktig gjeld 534.000
Sum gjeld og egenkapital 2.215.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 280.000
Driftsinntekter 280.000
Varekostnad -14.000
Lønninger 0
Avskrivning -178.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -58.000
Driftskostnader -250.000
Driftsresultat 30.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -89.000
Finans -89.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -46.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 112.000
Fast eiendom 1.988.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 1.988.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 2.100.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 69.000
Andre fordringer 7.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 40.000
Sum omløpsmidler 116.000
Sum eiendeler 2.216.000
Sum opptjent egenkapital -46.000
Sum egenkapital -5.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 1.686.000
Leverandørgjeld 24.000
Betalbar skatt 9.000
Skyldig offentlige avgifter 18.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 484.000
Sum kortsiktig gjeld 534.000
Sum gjeld og egenkapital 2.215.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -418.000
Likviditetsgrad 1 0.2
Likviditetsgrad 2 0.2
Soliditet -0.2
Resultatgrad 10.7
Rentedekningsgrad 0.3
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet 1.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex