Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Torød Pizza As
Juridisk navn:  Torød Pizza As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Torødveien 45 Torødveien 45 Fax:
3135 Torød 3135 Torød
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Færder
Org.nr: 918066969
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 10/20/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.71%
Resultat  
  
-4000%
Egenkapital  
  
-168%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 981.000 988.000 1.248.000
Resultat: -41.000 -1.000 52.000
Egenkapital: -17.000 25.000 27.000
Regnskap for  Torød Pizza As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 981.000 988.000 1.248.000
Driftskostnader -1.022.000 -989.000 -1.196.000
Driftsresultat -41.000 -1.000 52.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 0
Finans -1.000 -1.000 0
Resultat før skatt -41.000 -1.000 52.000
Skattekostnad -1.000 0 -13.000
Årsresultat -42.000 -1.000 40.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.000 30.000 40.000
Sum omløpsmidler 52.000 52.000 94.000
Sum eiendeler 71.000 82.000 134.000
Sum opptjent egenkapital -47.000 -5.000 -3.000
Sum egenkapital -17.000 25.000 27.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 88.000 57.000 107.000
Sum gjeld og egenkapital 71.000 82.000 134.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 981.000 988.000 1.248.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 981.000 988.000 1.248.000
Varekostnad -437.000 -338.000 -487.000
Lønninger -368.000 -387.000 -460.000
Avskrivning -10.000 -10.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -219.000 -252.000 -244.000
Driftskostnader -1.022.000 -989.000 -1.196.000
Driftsresultat -41.000 -1.000 52.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 0
Finans -1.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -42.000 -1.000 40.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 1.000 1.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 19.000 29.000 39.000
Sum varige driftsmidler 19.000 29.000 39.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 19.000 30.000 40.000
Varebeholdning 15.000 3.000 5.000
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 24.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 37.000 49.000 65.000
Sum omløpsmidler 52.000 52.000 94.000
Sum eiendeler 71.000 82.000 134.000
Sum opptjent egenkapital -47.000 -5.000 -3.000
Sum egenkapital -17.000 25.000 27.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 38.000 7.000 18.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 17.000 15.000 47.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 34.000 34.000 42.000
Sum kortsiktig gjeld 88.000 57.000 107.000
Sum gjeld og egenkapital 71.000 82.000 134.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -36.000 -5.000 -13.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 0.4 0.9 0.8
Soliditet -23.9 30.5 20.1
Resultatgrad -4.2 -0.1 4.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -5.2 2.3 4
Total kapitalrentabilitet -57.7 -1.2 38.8
Signatur
22.11.2016
Prokurister
22.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex