Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Torød Og Hårkollen Idrettsforening
Juridisk navn:  Torød Og Hårkollen Idrettsforening
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 15 Fax:
3137 Torød 3135 Torød
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Færder
Org.nr: 991728848
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 11/27/1979
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
29.24%
Resultat  
  
61.54%
Egenkapital  
  
-4.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2011 2010 2009 2008
Omsetning: 358.000 277.000 145.000 166.000
Resultat: -15.000 -39.000 -9.000 -35.000
Egenkapital: 349.000 364.000 412.000 447.000
Regnskap for  Torød Og Hårkollen Idrettsforening
Resultat 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 358.000 277.000 145.000 166.000
Driftskostnader -373.000 -317.000 -154.000 -205.000
Driftsresultat -15.000 -39.000 -9.000 -39.000
Finansinntekter 0 1.000 0 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 1.000 0 4.000
Resultat før skatt -15.000 -39.000 -9.000 -35.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -15.000 -39.000 -9.000 -35.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 55.000 119.000 210.000 100.000
Sum omløpsmidler 295.000 364.000 202.000 347.000
Sum eiendeler 350.000 483.000 412.000 447.000
Sum opptjent egenkapital 349.000 364.000 412.000 447.000
Sum egenkapital 349.000 364.000 412.000 447.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 119.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 351.000 483.000 412.000 447.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 358.000 277.000 73.000 132.000
Andre inntekter 0 0 73.000 34.000
Driftsinntekter 358.000 277.000 145.000 166.000
Varekostnad -21.000 -5.000 -3.000 -10.000
Lønninger -57.000 -62.000 -29.000 0
Avskrivning -6.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -289.000 -250.000 -122.000 -195.000
Driftskostnader -373.000 -317.000 -154.000 -205.000
Driftsresultat -15.000 -39.000 -9.000 -39.000
Finansinntekter 0 1.000 0 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 1.000 0 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -15.000 -39.000 -9.000 -35.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 55.000 62.000 0 0
Sum varige driftsmidler 55.000 62.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 57.000 210.000 100.000
Sum anleggsmidler 55.000 119.000 210.000 100.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 84.000 50.000 50.000 0
Sum investeringer 0 0 0 50.000
Kasse, bank 211.000 314.000 152.000 297.000
Sum omløpsmidler 295.000 364.000 202.000 347.000
Sum eiendeler 350.000 483.000 412.000 447.000
Sum opptjent egenkapital 349.000 364.000 412.000 447.000
Sum egenkapital 349.000 364.000 412.000 447.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 119.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 119.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 351.000 483.000 412.000 447.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 293.000 245.000 202.000 347.000
Likviditetsgrad 1 147.5 3.1
Likviditetsgrad 2 147.6 3.1 0.0 0.0
Soliditet 99.4 75.4 100.0 100.0
Resultatgrad -4.2 -14.1 -6.2 -23.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0 0.3 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -4.3 -7.9 -2.2 -7.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2011
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2010
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2009
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex