Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Torød Dagligvare AS
Juridisk navn:  Torød Dagligvare AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33384360
Torødveien 45 Torødveien 45 Fax: 33386991
3135 Torød 3135 Torød
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Færder
Org.nr: 993852880
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 3/2/2009 1
Foretakstype: AS
Revisor: La Revisjon As
Regnskapsfører: Norgesgruppen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.11%
Resultat  
  
-261.86%
Egenkapital  
  
-69.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.281.000 10.270.000 9.982.000 10.346.000 12.436.000
Resultat: -157.000 97.000 -473.000 -668.000 388.000
Egenkapital: 70.000 227.000 -35.000 634.000 583.000
Regnskap for  Torød Dagligvare AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.281.000 10.270.000 9.982.000 10.346.000 12.436.000
Driftskostnader -10.406.000 -10.144.000 -10.442.000 -11.006.000 -12.052.000
Driftsresultat -125.000 127.000 -460.000 -660.000 384.000
Finansinntekter 2.000 5.000 2.000 2.000 10.000
Finanskostnader -33.000 -34.000 -15.000 -10.000 -6.000
Finans -31.000 -29.000 -13.000 -8.000 4.000
Resultat før skatt -157.000 97.000 -473.000 -668.000 388.000
Skattekostnad 0 165.000 -196.000 196.000 -112.000
Årsresultat -157.000 262.000 -669.000 -472.000 276.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 230.000 295.000 414.000 97.000 87.000
Sum omløpsmidler 1.342.000 1.185.000 1.141.000 2.388.000 2.064.000
Sum eiendeler 1.572.000 1.480.000 1.555.000 2.485.000 2.151.000
Sum opptjent egenkapital -553.000 -396.000 -658.000 11.000 483.000
Sum egenkapital 70.000 227.000 -35.000 634.000 583.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 165.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.502.000 1.253.000 1.425.000 1.851.000 1.569.000
Sum gjeld og egenkapital 1.572.000 1.480.000 1.555.000 2.485.000 2.152.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.903.000 9.911.000 9.585.000 9.976.000 12.145.000
Andre inntekter 378.000 359.000 397.000 370.000 291.000
Driftsinntekter 10.281.000 10.270.000 9.982.000 10.346.000 12.436.000
Varekostnad -6.937.000 -6.868.000 -7.128.000 -7.647.000 -9.024.000
Lønninger -2.183.000 -1.927.000 -2.004.000 -2.094.000 -1.742.000
Avskrivning -64.000 -89.000 -17.000 -21.000 -90.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.222.000 -1.260.000 -1.293.000 -1.244.000 -1.196.000
Driftskostnader -10.406.000 -10.144.000 -10.442.000 -11.006.000 -12.052.000
Driftsresultat -125.000 127.000 -460.000 -660.000 384.000
Finansinntekter 2.000 5.000 2.000 2.000 10.000
Finanskostnader -33.000 -34.000 -15.000 -10.000 -6.000
Finans -31.000 -29.000 -13.000 -8.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -302.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -157.000 262.000 -669.000 -472.000 276.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 31.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 230.000 295.000 414.000 36.000 57.000
Sum varige driftsmidler 230.000 295.000 414.000 36.000 57.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 30.000 30.000
Sum anleggsmidler 230.000 295.000 414.000 97.000 87.000
Varebeholdning 568.000 645.000 601.000 860.000 759.000
Kundefordringer 1.000 3.000 1.000 2.000 5.000
Andre fordringer 457.000 327.000 388.000 308.000 494.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 316.000 225.000 151.000 529.000 806.000
Sum omløpsmidler 1.342.000 1.185.000 1.141.000 2.388.000 2.064.000
Sum eiendeler 1.572.000 1.480.000 1.555.000 2.485.000 2.151.000
Sum opptjent egenkapital -553.000 -396.000 -658.000 11.000 483.000
Sum egenkapital 70.000 227.000 -35.000 634.000 583.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 165.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 171.000 0 0 905.000 599.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 165.000 0 0
Leverandørgjeld 781.000 948.000 460.000 481.000 615.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 172.000 126.000 94.000 150.000 155.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 379.000 178.000 871.000 315.000 200.000
Sum kortsiktig gjeld 1.502.000 1.253.000 1.425.000 1.851.000 1.569.000
Sum gjeld og egenkapital 1.572.000 1.480.000 1.555.000 2.485.000 2.152.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -160.000 -68.000 -284.000 537.000 495.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 0.8 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 0.5 0.4 0.4 0.8 0.9
Soliditet 4.5 15.3 -2.3 25.5 27.1
Resultatgrad -1.2 1.2 -4.6 -6.4 3.1
Rentedekningsgrad -3.8 3.7 -30.7 65.7
Gjeldsgrad 21.5 5.5 -45.4 2.9 2.7
Total kapitalrentabilitet -7.8 8.9 -29.5 -26.5 18.3
Signatur
16.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex