Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tomra Maskin AS
Juridisk navn:  Tomra Maskin AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71182210
Trohaugen Industriområde Trohaugen Industriområde Fax: 71182680
6393 Tomrefjord 6393 Tomrefjord
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Vestnes
Org.nr: 974496682
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 5/28/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Dale Revisjon AS
Regnskapsfører: Vestnesregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.47%
Resultat  
  
596.84%
Egenkapital  
  
46.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 22.867.000 21.888.000 20.586.000 21.471.000 17.518.000
Resultat: 2.425.000 348.000 395.000 440.000 96.000
Egenkapital: 5.944.000 4.055.000 3.787.000 3.488.000 3.269.000
Regnskap for  Tomra Maskin AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 22.867.000 21.888.000 20.586.000 21.471.000 17.518.000
Driftskostnader -20.404.000 -21.478.000 -20.129.000 -20.970.000 -17.361.000
Driftsresultat 2.462.000 410.000 457.000 501.000 157.000
Finansinntekter 12.000 4.000 2.000 4.000 2.000
Finanskostnader -50.000 -65.000 -64.000 -66.000 -63.000
Finans -38.000 -61.000 -62.000 -62.000 -61.000
Resultat før skatt 2.425.000 348.000 395.000 440.000 96.000
Skattekostnad -535.000 -80.000 -95.000 -121.000 -21.000
Årsresultat 1.889.000 268.000 300.000 319.000 74.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.401.000 1.467.000 2.089.000 2.188.000 1.376.000
Sum omløpsmidler 7.809.000 6.564.000 5.229.000 4.532.000 4.491.000
Sum eiendeler 9.210.000 8.031.000 7.318.000 6.720.000 5.867.000
Sum opptjent egenkapital 5.844.000 3.955.000 3.687.000 3.388.000 3.169.000
Sum egenkapital 5.944.000 4.055.000 3.787.000 3.488.000 3.269.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 92.000 165.000 89.000
Sum kortsiktig gjeld 3.266.000 3.976.000 3.438.000 3.067.000 2.509.000
Sum gjeld og egenkapital 9.210.000 8.031.000 7.317.000 6.720.000 5.867.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 22.580.000 22.079.000 20.469.000 20.780.000 17.288.000
Andre inntekter 287.000 -191.000 117.000 691.000 230.000
Driftsinntekter 22.867.000 21.888.000 20.586.000 21.471.000 17.518.000
Varekostnad -6.629.000 -8.139.000 -7.213.000 -7.198.000 -6.305.000
Lønninger -5.745.000 -5.567.000 -5.215.000 -5.520.000 -4.699.000
Avskrivning -598.000 -547.000 -671.000 -524.000 -540.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.432.000 -7.225.000 -7.030.000 -6.932.000 -5.817.000
Driftskostnader -20.404.000 -21.478.000 -20.129.000 -20.970.000 -17.361.000
Driftsresultat 2.462.000 410.000 457.000 501.000 157.000
Finansinntekter 12.000 4.000 2.000 4.000 2.000
Finanskostnader -50.000 -65.000 -64.000 -66.000 -63.000
Finans -38.000 -61.000 -62.000 -62.000 -61.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.889.000 268.000 300.000 319.000 74.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 47.000 3.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 468.000 719.000 857.000 877.000 962.000
Driftsløsøre 812.000 623.000 994.000 1.003.000 364.000
Sum varige driftsmidler 1.280.000 1.341.000 1.917.000 1.967.000 1.326.000
Sum finansielle anleggsmidler 75.000 123.000 172.000 221.000 50.000
Sum anleggsmidler 1.401.000 1.467.000 2.089.000 2.188.000 1.376.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 4.466.000 5.753.000 4.342.000 3.950.000 3.513.000
Andre fordringer 144.000 150.000 342.000 524.000 672.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.199.000 661.000 544.000 58.000 307.000
Sum omløpsmidler 7.809.000 6.564.000 5.229.000 4.532.000 4.491.000
Sum eiendeler 9.210.000 8.031.000 7.318.000 6.720.000 5.867.000
Sum opptjent egenkapital 5.844.000 3.955.000 3.687.000 3.388.000 3.169.000
Sum egenkapital 5.944.000 4.055.000 3.787.000 3.488.000 3.269.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 92.000 165.000 89.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 635.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 92.000 165.000 89.000
Leverandørgjeld 1.442.000 2.167.000 1.566.000 1.068.000 1.028.000
Betalbar skatt 579.000 175.000 168.000 44.000 18.000
Skyldig offentlige avgifter 566.000 976.000 1.122.000 670.000 605.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 679.000 658.000 582.000 650.000 858.000
Sum kortsiktig gjeld 3.266.000 3.976.000 3.438.000 3.067.000 2.509.000
Sum gjeld og egenkapital 9.210.000 8.031.000 7.317.000 6.720.000 5.867.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.543.000 2.588.000 1.791.000 1.465.000 1.982.000
Likviditetsgrad 1 2.4 1.7 1.5 1.5 1.8
Likviditetsgrad 2 2.4 1.7 1.5 1.5 1.8
Soliditet 64.5 50.5 51.8 51.9 55.7
Resultatgrad 10.8 1.9 2.2 2.3 0.9
Rentedekningsgrad 49.2 6.3 7.1 7.6 2.5
Gjeldsgrad 0.5 1 0.9 0.9 0.8
Total kapitalrentabilitet 26.9 5.2 6.3 7.5 2.7
Signatur
01.09.2016
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
01.09.2016
STYRETS LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex