Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tomo Musikk AS
Juridisk navn:  Tomo Musikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62527448
Heggvegen 8 Heggvegen 8 Fax:
2322 Ridabu 2322 Ridabu
Fylke: Kommune:
Innlandet Hamar
Org.nr: 988108456
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/2005 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fakta Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
114.47%
Resultat  
  
143.9%
Egenkapital  
  
8.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 326.000 152.000 210.000 254.000 267.000
Resultat: 200.000 82.000 120.000 172.000 177.000
Egenkapital: 1.915.000 1.760.000 1.696.000 1.605.000 1.476.000
Regnskap for  Tomo Musikk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 326.000 152.000 210.000 254.000 267.000
Driftskostnader -129.000 -72.000 -91.000 -85.000 -101.000
Driftsresultat 198.000 81.000 119.000 169.000 166.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 3.000 11.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 0
Finans 2.000 1.000 2.000 3.000 11.000
Resultat før skatt 200.000 82.000 120.000 172.000 177.000
Skattekostnad -44.000 -19.000 -29.000 -43.000 -48.000
Årsresultat 156.000 63.000 91.000 129.000 129.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.068.000 1.840.000 1.786.000 1.717.000 1.599.000
Sum eiendeler 2.068.000 1.840.000 1.786.000 1.717.000 1.599.000
Sum opptjent egenkapital 1.815.000 1.660.000 1.596.000 1.505.000 1.376.000
Sum egenkapital 1.915.000 1.760.000 1.696.000 1.605.000 1.476.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 153.000 81.000 90.000 112.000 123.000
Sum gjeld og egenkapital 2.068.000 1.841.000 1.786.000 1.717.000 1.599.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 326.000 152.000 210.000 254.000 267.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 326.000 152.000 210.000 254.000 267.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -128.000 -71.000 -90.000 -84.000 -100.000
Driftskostnader -129.000 -72.000 -91.000 -85.000 -101.000
Driftsresultat 198.000 81.000 119.000 169.000 166.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 3.000 11.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 0
Finans 2.000 1.000 2.000 3.000 11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 156.000 63.000 91.000 129.000 129.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 101.000 2.000 4.000 44.000 77.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.967.000 1.838.000 1.782.000 1.673.000 1.522.000
Sum omløpsmidler 2.068.000 1.840.000 1.786.000 1.717.000 1.599.000
Sum eiendeler 2.068.000 1.840.000 1.786.000 1.717.000 1.599.000
Sum opptjent egenkapital 1.815.000 1.660.000 1.596.000 1.505.000 1.376.000
Sum egenkapital 1.915.000 1.760.000 1.696.000 1.605.000 1.476.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 44.000 19.000 29.000 43.000 48.000
Skyldig offentlige avgifter 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 108.000 60.000 60.000 69.000 74.000
Sum kortsiktig gjeld 153.000 81.000 90.000 112.000 123.000
Sum gjeld og egenkapital 2.068.000 1.841.000 1.786.000 1.717.000 1.599.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.915.000 1.759.000 1.696.000 1.605.000 1.476.000
Likviditetsgrad 1 13.5 22.7 19.8 15.3 13.0
Likviditetsgrad 2 13.5 22.7 19.8 15.3 13.1
Soliditet 92.6 95.6 9 93.5 92.3
Resultatgrad 60.7 53.3 56.7 66.5 62.2
Rentedekningsgrad 8
Gjeldsgrad 0.1 0 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 9.7 4.5 6.8 1 11.1
Signatur
20.12.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.12.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex