Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tommy Schønberg AS
Juridisk navn:  Tommy Schønberg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67909415
Østlifaret 10 Østlifaret 10 Fax: 67970869
1476 Rasta 1476 Rasta
Fylke: Kommune:
Viken Lørenskog
Org.nr: 980350916
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/26/1998
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.42%
Resultat  
  
-83.22%
Egenkapital  
  
9.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.933.000 3.238.000 2.780.000 3.101.000 2.318.000
Resultat: 74.000 441.000 -355.000 363.000 -351.000
Egenkapital: 894.000 820.000 379.000 734.000 371.000
Regnskap for  Tommy Schønberg AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.933.000 3.238.000 2.780.000 3.101.000 2.318.000
Driftskostnader -2.832.000 -2.786.000 -3.121.000 -2.754.000 -2.627.000
Driftsresultat 100.000 452.000 -341.000 347.000 -309.000
Finansinntekter 1.000 2.000 3.000 44.000 4.000
Finanskostnader -28.000 -14.000 -18.000 -28.000 -45.000
Finans -27.000 -12.000 -15.000 16.000 -41.000
Resultat før skatt 74.000 441.000 -355.000 363.000 -351.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 74.000 441.000 -355.000 363.000 -351.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 621.000 247.000 228.000 380.000 494.000
Sum omløpsmidler 994.000 1.090.000 712.000 1.074.000 753.000
Sum eiendeler 1.615.000 1.337.000 940.000 1.454.000 1.247.000
Sum opptjent egenkapital 794.000 720.000 279.000 634.000 271.000
Sum egenkapital 894.000 820.000 379.000 734.000 371.000
Sum langsiktig gjeld 381.000 93.000 189.000 281.000 452.000
Sum kortsiktig gjeld 340.000 424.000 372.000 439.000 425.000
Sum gjeld og egenkapital 1.615.000 1.337.000 940.000 1.454.000 1.248.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.702.000 2.863.000 2.544.000 2.153.000 2.078.000
Andre inntekter 231.000 375.000 236.000 949.000 240.000
Driftsinntekter 2.933.000 3.238.000 2.780.000 3.101.000 2.318.000
Varekostnad -334.000 -258.000 -574.000 -674.000 -349.000
Lønninger -1.176.000 -1.062.000 -959.000 -735.000 -1.073.000
Avskrivning -93.000 -62.000 -122.000 -132.000 -140.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.229.000 -1.404.000 -1.466.000 -1.213.000 -1.065.000
Driftskostnader -2.832.000 -2.786.000 -3.121.000 -2.754.000 -2.627.000
Driftsresultat 100.000 452.000 -341.000 347.000 -309.000
Finansinntekter 1.000 2.000 3.000 44.000 4.000
Finanskostnader -28.000 -14.000 -18.000 -28.000 -45.000
Finans -27.000 -12.000 -15.000 16.000 -41.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 74.000 441.000 -355.000 363.000 -351.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 621.000 247.000 228.000 380.000 494.000
Sum varige driftsmidler 621.000 247.000 228.000 380.000 494.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 621.000 247.000 228.000 380.000 494.000
Varebeholdning 71.000 75.000 90.000 100.000 190.000
Kundefordringer 25.000 34.000 66.000 171.000 92.000
Andre fordringer 36.000 112.000 119.000 174.000 154.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 863.000 869.000 437.000 629.000 317.000
Sum omløpsmidler 994.000 1.090.000 712.000 1.074.000 753.000
Sum eiendeler 1.615.000 1.337.000 940.000 1.454.000 1.247.000
Sum opptjent egenkapital 794.000 720.000 279.000 634.000 271.000
Sum egenkapital 894.000 820.000 379.000 734.000 371.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 381.000 93.000 189.000 281.000 452.000
Leverandørgjeld 22.000 160.000 148.000 182.000 195.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 143.000 118.000 112.000 134.000 131.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 175.000 147.000 112.000 122.000 98.000
Sum kortsiktig gjeld 340.000 424.000 372.000 439.000 425.000
Sum gjeld og egenkapital 1.615.000 1.337.000 940.000 1.454.000 1.248.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 654.000 666.000 340.000 635.000 328.000
Likviditetsgrad 1 2.9 2.6 1.9 2.4 1.8
Likviditetsgrad 2 2.7 2.4 1.7 2.3 1.4
Soliditet 55.4 61.3 40.3 50.5 29.7
Resultatgrad 3.4 1 -12.3 11.2 -13.3
Rentedekningsgrad 3.6 32.3 -18.9 14.0 -6.8
Gjeldsgrad 0.8 0.6 1.5 1.0 2.4
Total kapitalrentabilitet 6.3 3 26.9 -24.4
Signatur
20.09.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex