Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tomb Videregående Skole
Juridisk navn:  Tomb Videregående Skole
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69283000
Tomballéen 7 Tomballéen 7 Fax: 69283006
1640 Råde 1640 Råde
Fylke: Kommune:
Østfold Råde
Org.nr: 969738376
Aksjekapital: 9.857.000 NOK
Antall ansatte: 84
Etableringsdato: 12/9/2005
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.24%
Resultat  
  
-87.28%
Egenkapital  
  
-5.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 66.332.000 70.744.000 63.499.000 58.537.000 54.921.000
Resultat: 179.000 1.407.000 1.072.000 664.000 840.000
Egenkapital: 12.248.000 13.000.000 11.593.000 0 9.857.000
Regnskap for  Tomb Videregående Skole
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 66.332.000 70.744.000 63.499.000 58.537.000 54.921.000
Driftskostnader -65.174.000 -68.355.000 -61.434.000 -57.340.000 -53.395.000
Driftsresultat 1.158.000 2.389.000 2.065.000 1.197.000 1.526.000
Finansinntekter 83.000 47.000 24.000 78.000 42.000
Finanskostnader -1.062.000 -1.029.000 -1.017.000 -611.000 -728.000
Finans -979.000 -982.000 -993.000 -533.000 -686.000
Resultat før skatt 179.000 1.407.000 1.072.000 664.000 840.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 179.000 1.407.000 1.072.000 664.000 840.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 49.594.000 51.445.000 52.433.000 0 30.514.000
Sum omløpsmidler 9.374.000 11.984.000 8.039.000 0 9.306.000
Sum eiendeler 58.968.000 63.429.000 60.472.000 0 39.820.000
Sum opptjent egenkapital 12.248.000 13.000.000 11.593.000 0 0
Sum egenkapital 12.248.000 13.000.000 11.593.000 0 9.857.000
Sum langsiktig gjeld 36.481.000 39.117.000 38.541.000 0 20.704.000
Sum kortsiktig gjeld 10.238.000 11.312.000 10.337.000 0 9.259.000
Sum gjeld og egenkapital 58.967.000 63.429.000 60.471.000 0 39.820.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 60.963.000 63.048.000 57.945.000 52.835.000 49.933.000
Andre inntekter 5.368.000 7.696.000 5.555.000 5.703.000 4.988.000
Driftsinntekter 66.332.000 70.744.000 63.499.000 58.537.000 54.921.000
Varekostnad -7.397.000 -7.159.000 -6.810.000 -5.509.000 -6.622.000
Lønninger -40.043.000 -40.928.000 -37.596.000 -35.335.000 -32.333.000
Avskrivning -3.933.000 -3.262.000 -2.970.000 -2.980.000 -3.635.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.801.000 -17.006.000 -14.058.000 -13.516.000 -10.805.000
Driftskostnader -65.174.000 -68.355.000 -61.434.000 -57.340.000 -53.395.000
Driftsresultat 1.158.000 2.389.000 2.065.000 1.197.000 1.526.000
Finansinntekter 83.000 47.000 24.000 78.000 42.000
Finanskostnader -1.062.000 -1.029.000 -1.017.000 -611.000 -728.000
Finans -979.000 -982.000 -993.000 -533.000 -686.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 179.000 1.407.000 1.072.000 664.000 840.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 46.091.000 47.591.000 48.719.000 0 27.268.000
Maskiner anlegg 504.000 766.000 809.000 0 1.081.000
Driftsløsøre 1.249.000 1.404.000 1.391.000 0 621.000
Sum varige driftsmidler 47.844.000 49.761.000 50.919.000 0 28.969.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.750.000 1.684.000 1.513.000 0 1.545.000
Sum anleggsmidler 49.594.000 51.445.000 52.433.000 0 30.514.000
Varebeholdning 2.050.000 2.667.000 2.602.000 0 2.737.000
Kundefordringer 820.000 781.000 1.137.000 0 355.000
Andre fordringer 379.000 851.000 1.393.000 0 788.000
Sum investeringer 317.000 251.000 240.000 0 245.000
Kasse, bank 5.807.000 7.434.000 2.667.000 0 5.180.000
Sum omløpsmidler 9.374.000 11.984.000 8.039.000 0 9.306.000
Sum eiendeler 58.968.000 63.429.000 60.472.000 0 39.820.000
Sum opptjent egenkapital 12.248.000 13.000.000 11.593.000 0 0
Sum egenkapital 12.248.000 13.000.000 11.593.000 0 9.857.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 5.955.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 36.481.000 39.117.000 38.541.000 0 20.704.000
Leverandørgjeld 1.619.000 3.269.000 2.295.000 0 2.347.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.664.000 2.948.000 2.683.000 0 2.629.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 5.095.000 5.360.000 0 4.283.000
Sum kortsiktig gjeld 10.238.000 11.312.000 10.337.000 0 9.259.000
Sum gjeld og egenkapital 58.967.000 63.429.000 60.471.000 0 39.820.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -864.000 672.000 -2.298.000 0 47.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.1 0.8 1.0
Likviditetsgrad 2 0.7 0.8 0.5 0.0 0.8
Soliditet 20.8 20.5 19.2 24.8
Resultatgrad 1.7 3.4 3.3 2.0 2.8
Rentedekningsgrad 1.1 2.3 2 2.1 2.2
Gjeldsgrad 3.8 3.9 4.2 3.0
Total kapitalrentabilitet 2.1 3.8 3.5 3.9
Signatur
09.12.2015
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex