Tomb Videregående Skole
Juridisk navn:  Tomb Videregående Skole
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69283000
Tomballéen 7 Tomballéen 7 Fax: 69283006
1643 Råde 1643 Råde
Fylke: Kommune:
Viken Råde
Org.nr: 969738376
Aksjekapital: 9.857.000 NOK
Antall ansatte: 84
Etableringsdato: 12/9/2005
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.38%
Resultat  
  
107.82%
Egenkapital  
  
3.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 63.425.000 66.332.000 70.744.000 63.499.000 58.537.000
Resultat: 372.000 179.000 1.407.000 1.072.000 664.000
Egenkapital: 12.620.000 12.248.000 13.000.000 11.593.000 0
Regnskap for  Tomb Videregående Skole
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 63.425.000 66.332.000 70.744.000 63.499.000 58.537.000
Driftskostnader -62.030.000 -65.174.000 -68.355.000 -61.434.000 -57.340.000
Driftsresultat 1.394.000 1.158.000 2.389.000 2.065.000 1.197.000
Finansinntekter 38.000 83.000 47.000 24.000 78.000
Finanskostnader -1.060.000 -1.062.000 -1.029.000 -1.017.000 -611.000
Finans -1.022.000 -979.000 -982.000 -993.000 -533.000
Resultat før skatt 372.000 179.000 1.407.000 1.072.000 664.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 372.000 179.000 1.407.000 1.072.000 664.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 46.102.000 49.594.000 51.445.000 52.433.000 0
Sum omløpsmidler 9.528.000 9.374.000 11.984.000 8.039.000 0
Sum eiendeler 55.630.000 58.968.000 63.429.000 60.472.000 0
Sum opptjent egenkapital 12.620.000 12.248.000 13.000.000 11.593.000 0
Sum egenkapital 12.620.000 12.248.000 13.000.000 11.593.000 0
Sum langsiktig gjeld 32.814.000 36.481.000 39.117.000 38.541.000 0
Sum kortsiktig gjeld 10.195.000 10.238.000 11.312.000 10.337.000 0
Sum gjeld og egenkapital 55.629.000 58.967.000 63.429.000 60.471.000 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 57.350.000 60.963.000 63.048.000 57.945.000 52.835.000
Andre inntekter 6.075.000 5.368.000 7.696.000 5.555.000 5.703.000
Driftsinntekter 63.425.000 66.332.000 70.744.000 63.499.000 58.537.000
Varekostnad -6.238.000 -7.397.000 -7.159.000 -6.810.000 -5.509.000
Lønninger -37.982.000 -40.043.000 -40.928.000 -37.596.000 -35.335.000
Avskrivning -3.726.000 -3.933.000 -3.262.000 -2.970.000 -2.980.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.084.000 -13.801.000 -17.006.000 -14.058.000 -13.516.000
Driftskostnader -62.030.000 -65.174.000 -68.355.000 -61.434.000 -57.340.000
Driftsresultat 1.394.000 1.158.000 2.389.000 2.065.000 1.197.000
Finansinntekter 38.000 83.000 47.000 24.000 78.000
Finanskostnader -1.060.000 -1.062.000 -1.029.000 -1.017.000 -611.000
Finans -1.022.000 -979.000 -982.000 -993.000 -533.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 372.000 179.000 1.407.000 1.072.000 664.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 43.290.000 46.091.000 47.591.000 48.719.000 0
Maskiner anlegg 694.000 504.000 766.000 809.000 0
Driftsløsøre 133.000 1.249.000 1.404.000 1.391.000 0
Sum varige driftsmidler 44.118.000 47.844.000 49.761.000 50.919.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.984.000 1.750.000 1.684.000 1.513.000 0
Sum anleggsmidler 46.102.000 49.594.000 51.445.000 52.433.000 0
Varebeholdning 2.356.000 2.050.000 2.667.000 2.602.000 0
Kundefordringer 777.000 820.000 781.000 1.137.000 0
Andre fordringer 654.000 379.000 851.000 1.393.000 0
Sum investeringer 263.000 317.000 251.000 240.000 0
Kasse, bank 5.478.000 5.807.000 7.434.000 2.667.000 0
Sum omløpsmidler 9.528.000 9.374.000 11.984.000 8.039.000 0
Sum eiendeler 55.630.000 58.968.000 63.429.000 60.472.000 0
Sum opptjent egenkapital 12.620.000 12.248.000 13.000.000 11.593.000 0
Sum egenkapital 12.620.000 12.248.000 13.000.000 11.593.000 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 5.955.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 32.814.000 36.481.000 39.117.000 38.541.000 0
Leverandørgjeld 2.268.000 1.619.000 3.269.000 2.295.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.411.000 2.664.000 2.948.000 2.683.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.517.000 0 5.095.000 5.360.000 0
Sum kortsiktig gjeld 10.195.000 10.238.000 11.312.000 10.337.000 0
Sum gjeld og egenkapital 55.629.000 58.967.000 63.429.000 60.471.000 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -667.000 -864.000 672.000 -2.298.000 0
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 1.1 0.8
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7 0.8 0.5 0.0
Soliditet 22.7 20.8 20.5 19.2
Resultatgrad 2.2 1.7 3.4 3.3 2.0
Rentedekningsgrad 1.3 1.1 2.3 2 2.1
Gjeldsgrad 3.4 3.8 3.9 4.2
Total kapitalrentabilitet 2.6 2.1 3.8 3.5
Signatur
09.12.2015
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex