Tolketjenesten AS
Juridisk navn:  Tolketjenesten AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22224100
Postboks 43 Stormyra Notveien 9B Fax: 75531001
8088 Bodø 8013 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 986577165
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/1/2004 1
Foretakstype: AS
Revisor: Nordnorsk Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.83%
Resultat  
  
-458.57%
Egenkapital  
  
-12.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.731.000 4.280.000 5.693.000 6.753.000 6.247.000
Resultat: -251.000 70.000 454.000 625.000 588.000
Egenkapital: 2.018.000 2.308.000 2.239.000 1.864.000 1.497.000
Regnskap for  Tolketjenesten AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.731.000 4.280.000 5.693.000 6.753.000 6.247.000
Driftskostnader -3.976.000 -4.196.000 -5.222.000 -6.100.000 -5.648.000
Driftsresultat -245.000 83.000 472.000 654.000 599.000
Finansinntekter 10.000 5.000 4.000 6.000 6.000
Finanskostnader -15.000 -19.000 -22.000 -34.000 -17.000
Finans -5.000 -14.000 -18.000 -28.000 -11.000
Resultat før skatt -251.000 70.000 454.000 625.000 588.000
Skattekostnad 0 0 -20.000 -98.000 -73.000
Årsresultat -251.000 70.000 435.000 527.000 515.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 304.000 419.000 234.000 209.000 248.000
Sum omløpsmidler 2.059.000 2.358.000 2.667.000 2.602.000 2.184.000
Sum eiendeler 2.363.000 2.777.000 2.901.000 2.811.000 2.432.000
Sum opptjent egenkapital 1.918.000 2.208.000 2.139.000 1.764.000 1.397.000
Sum egenkapital 2.018.000 2.308.000 2.239.000 1.864.000 1.497.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 345.000 468.000 663.000 946.000 935.000
Sum gjeld og egenkapital 2.363.000 2.776.000 2.902.000 2.810.000 2.432.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.729.000 4.276.000 5.691.000 6.748.000 6.243.000
Andre inntekter 1.000 4.000 3.000 5.000 3.000
Driftsinntekter 3.731.000 4.280.000 5.693.000 6.753.000 6.247.000
Varekostnad -511.000 -272.000 -398.000 -338.000 -415.000
Lønninger -2.861.000 -3.028.000 -3.914.000 -4.690.000 -4.233.000
Avskrivning -138.000 -115.000 -124.000 -164.000 -146.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -466.000 -781.000 -786.000 -908.000 -854.000
Driftskostnader -3.976.000 -4.196.000 -5.222.000 -6.100.000 -5.648.000
Driftsresultat -245.000 83.000 472.000 654.000 599.000
Finansinntekter 10.000 5.000 4.000 6.000 6.000
Finanskostnader -15.000 -19.000 -22.000 -34.000 -17.000
Finans -5.000 -14.000 -18.000 -28.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -251.000 70.000 435.000 527.000 515.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 304.000 419.000 234.000 209.000 248.000
Sum varige driftsmidler 304.000 419.000 234.000 209.000 248.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 304.000 419.000 234.000 209.000 248.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 285.000 276.000 532.000 712.000 432.000
Andre fordringer 44.000 405.000 359.000 315.000 347.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.730.000 1.676.000 1.776.000 1.575.000 1.405.000
Sum omløpsmidler 2.059.000 2.358.000 2.667.000 2.602.000 2.184.000
Sum eiendeler 2.363.000 2.777.000 2.901.000 2.811.000 2.432.000
Sum opptjent egenkapital 1.918.000 2.208.000 2.139.000 1.764.000 1.397.000
Sum egenkapital 2.018.000 2.308.000 2.239.000 1.864.000 1.497.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld -1.000 31.000 12.000 15.000 20.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 125.000 189.000 289.000 303.000 242.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 222.000 248.000 361.000 628.000 673.000
Sum kortsiktig gjeld 345.000 468.000 663.000 946.000 935.000
Sum gjeld og egenkapital 2.363.000 2.776.000 2.902.000 2.810.000 2.432.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.714.000 1.890.000 2.004.000 1.656.000 1.249.000
Likviditetsgrad 1 6 5 4 2.8 2.3
Likviditetsgrad 2 6 5 4 2.8 2.4
Soliditet 85.4 83.1 77.2 66.3 61.6
Resultatgrad -6.6 1.9 8.3 9.7 9.6
Rentedekningsgrad -16.3 4.4 21.5 19.2 35.6
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.3 0.5 0.6
Total kapitalrentabilitet -9.9 3.2 16.4 23.5 24.9
Signatur
26.02.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex