Tolkesenteret Limited
Juridisk navn:  Tolkesenteret Limited
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41559489
Oredalsveien 22 C Oredalsveien 22 C Fax:
1613 Fredrikstad 1613 Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 995793067
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 8/23/2010
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
27.07%
Resultat  
  
1220%
Egenkapital  
  
2800%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010 1012
Omsetning: 629.000 495.000 198.000 629.000
Resultat: 112.000 -10.000 10.000 112.000
Egenkapital: 81.000 -3.000 7.000 81.000
Regnskap for  Tolkesenteret Limited
Resultat 2012 2011 2010 1012
Driftsinntekter 629.000 495.000 198.000 629.000
Driftskostnader -517.000 -504.000 -189.000 -517.000
Driftsresultat 112.000 -10.000 9.000 112.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 0
Resultat før skatt 112.000 -10.000 10.000 112.000
Skattekostnad -29.000 0 -3.000 -29.000
Årsresultat 83.000 -10.000 7.000 83.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 320.000 155.000 206.000 320.000
Sum eiendeler 320.000 155.000 206.000 320.000
Sum opptjent egenkapital 81.000 -3.000 7.000 81.000
Sum egenkapital 81.000 -3.000 7.000 81.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 239.000 158.000 199.000 239.000
Sum gjeld og egenkapital 320.000 155.000 206.000 320.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 629.000 495.000 198.000 629.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 629.000 495.000 198.000 629.000
Varekostnad -58.000 -13.000 -6.000 -58.000
Lønninger -349.000 -369.000 -152.000 -349.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -110.000 -122.000 -31.000 -110.000
Driftskostnader -517.000 -504.000 -189.000 -517.000
Driftsresultat 112.000 -10.000 9.000 112.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 83.000 -10.000 7.000 83.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 73.000 51.000 55.000 73.000
Andre fordringer 0 0 98.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 37.000 15.000 53.000 37.000
Sum omløpsmidler 320.000 155.000 206.000 320.000
Sum eiendeler 320.000 155.000 206.000 320.000
Sum opptjent egenkapital 81.000 -3.000 7.000 81.000
Sum egenkapital 81.000 -3.000 7.000 81.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 3.000 5.000 1.000
Betalbar skatt 29.000 0 3.000 29.000
Skyldig offentlige avgifter 47.000 35.000 36.000 47.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 162.000 120.000 155.000 162.000
Sum kortsiktig gjeld 239.000 158.000 199.000 239.000
Sum gjeld og egenkapital 320.000 155.000 206.000 320.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 81.000 -3.000 7.000 81.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.0 1.0 1.3
Likviditetsgrad 2 1.4 1.0 1.1 1.4
Soliditet 25.3 -1.9 3.4 25.3
Resultatgrad 17.8 -2.0 4.5 17.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3.0 -52.7 28.4 3.0
Total kapitalrentabilitet 35.0 -6.5 4.9 35.0
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex