Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tolkenett AS
Juridisk navn:  Tolkenett AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22993299
C. J. Hambros Plass 5 Pilestredet 9 Fax: 22993290
0164 Oslo 180 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 993965294
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 143
Etableringsdato: 3/19/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Pkf Revisjon As
Regnskapsfører: Athene Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
26.46%
Resultat  
  
-40.18%
Egenkapital  
  
-10.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 31.246.000 24.708.000 21.534.000 15.234.000 9.932.000
Resultat: 1.273.000 2.128.000 2.718.000 1.808.000 317.000
Egenkapital: 1.504.000 1.675.000 2.059.000 1.426.000 22.000
Regnskap for  Tolkenett AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 31.246.000 24.708.000 21.534.000 15.234.000 9.932.000
Driftskostnader -29.955.000 -22.560.000 -18.819.000 -13.426.000 -9.607.000
Driftsresultat 1.291.000 2.147.000 2.716.000 1.808.000 325.000
Finansinntekter 5.000 6.000 4.000 5.000 2.000
Finanskostnader -24.000 -24.000 -2.000 -4.000 -11.000
Finans -19.000 -18.000 2.000 1.000 -9.000
Resultat før skatt 1.273.000 2.128.000 2.718.000 1.808.000 317.000
Skattekostnad -243.000 -513.000 -685.000 -404.000 0
Årsresultat 1.030.000 1.615.000 2.033.000 1.405.000 317.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.034.000 22.000 41.000 16.000 61.000
Sum omløpsmidler 9.303.000 7.713.000 7.216.000 4.246.000 1.511.000
Sum eiendeler 10.337.000 7.735.000 7.257.000 4.262.000 1.572.000
Sum opptjent egenkapital 1.295.000 1.466.000 1.850.000 1.217.000 -187.000
Sum egenkapital 1.504.000 1.675.000 2.059.000 1.426.000 22.000
Sum langsiktig gjeld 200.000 0 0 0 67.000
Sum kortsiktig gjeld 8.632.000 6.061.000 5.198.000 2.837.000 1.483.000
Sum gjeld og egenkapital 10.336.000 7.736.000 7.257.000 4.263.000 1.572.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 31.246.000 24.708.000 21.534.000 15.166.000 9.926.000
Andre inntekter 0 0 0 68.000 6.000
Driftsinntekter 31.246.000 24.708.000 21.534.000 15.234.000 9.932.000
Varekostnad -2.655.000 -1.636.000 -953.000 -613.000 -363.000
Lønninger -23.438.000 -17.567.000 -14.682.000 -10.138.000 -7.692.000
Avskrivning -8.000 -18.000 -11.000 -36.000 -57.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.854.000 -3.339.000 -3.173.000 -2.639.000 -1.495.000
Driftskostnader -29.955.000 -22.560.000 -18.819.000 -13.426.000 -9.607.000
Driftsresultat 1.291.000 2.147.000 2.716.000 1.808.000 325.000
Finansinntekter 5.000 6.000 4.000 5.000 2.000
Finanskostnader -24.000 -24.000 -2.000 -4.000 -11.000
Finans -19.000 -18.000 2.000 1.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.200.000 -2.000.000 -1.400.000 0 0
Årsresultat 1.030.000 1.615.000 2.033.000 1.405.000 317.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.003.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 32.000 22.000 41.000 16.000 61.000
Sum varige driftsmidler 32.000 22.000 41.000 16.000 61.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.034.000 22.000 41.000 16.000 61.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 4.504.000 1.576.000 1.648.000 1.183.000 934.000
Andre fordringer 498.000 125.000 108.000 96.000 155.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.300.000 6.012.000 5.461.000 2.967.000 421.000
Sum omløpsmidler 9.303.000 7.713.000 7.216.000 4.246.000 1.511.000
Sum eiendeler 10.337.000 7.735.000 7.257.000 4.262.000 1.572.000
Sum opptjent egenkapital 1.295.000 1.466.000 1.850.000 1.217.000 -187.000
Sum egenkapital 1.504.000 1.675.000 2.059.000 1.426.000 22.000
Sum avsetninger til forpliktelser 200.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 200.000 0 0 0 67.000
Leverandørgjeld 776.000 427.000 320.000 140.000 87.000
Betalbar skatt 243.000 513.000 685.000 404.000 0
Skyldig offentlige avgifter 2.694.000 1.252.000 1.273.000 943.000 369.000
Utbytte -1.200.000 -2.000.000 -1.400.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.720.000 1.869.000 1.920.000 1.350.000 1.027.000
Sum kortsiktig gjeld 8.632.000 6.061.000 5.198.000 2.837.000 1.483.000
Sum gjeld og egenkapital 10.336.000 7.736.000 7.257.000 4.263.000 1.572.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 671.000 1.652.000 2.018.000 1.409.000 28.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.3 1.4 1.5 1.0
Likviditetsgrad 2 1.1 1.3 1.4 1.5 1.1
Soliditet 14.6 21.7 28.4 33.5 1.4
Resultatgrad 4.1 8.7 12.6 11.9 3.3
Rentedekningsgrad 53.8 89.5 1 453.3 29.7
Gjeldsgrad 5.9 3.6 2.5 2.0 70.5
Total kapitalrentabilitet 12.5 27.8 37.5 42.5 20.8
Signatur
03.04.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.04.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex