Tolkehuset As
Juridisk navn:  Tolkehuset As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41362467
Rystene 24 Rystene 24 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Sula
Org.nr: 994510827
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/20/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jek Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-90.91%
Resultat  
  
-185.71%
Egenkapital  
  
-8.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.000 11.000 0 0 0
Resultat: -6.000 7.000 -4.000 -4.000 -5.000
Egenkapital: 66.000 72.000 65.000 69.000 72.000
Regnskap for  Tolkehuset As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.000 11.000 0 0 0
Driftskostnader -8.000 -4.000 -4.000 -4.000 -5.000
Driftsresultat -6.000 7.000 -4.000 -4.000 -5.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -6.000 7.000 -4.000 -4.000 -5.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -6.000 7.000 -4.000 -4.000 -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 71.000 70.000 69.000 73.000 73.000
Sum eiendeler 71.000 70.000 69.000 73.000 73.000
Sum opptjent egenkapital -34.000 -28.000 -35.000 -31.000 -28.000
Sum egenkapital 66.000 72.000 65.000 69.000 72.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000 -2.000 4.000 4.000 0
Sum gjeld og egenkapital 72.000 70.000 69.000 73.000 72.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.000 2.000 0 0 0
Andre inntekter 0 9.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.000 11.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -4.000 -4.000 -4.000 -5.000
Driftskostnader -8.000 -4.000 -4.000 -4.000 -5.000
Driftsresultat -6.000 7.000 -4.000 -4.000 -5.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -6.000 7.000 -4.000 -4.000 -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 -8.000 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 9.000 0 4.000 4.000
Sum omløpsmidler 71.000 70.000 69.000 73.000 73.000
Sum eiendeler 71.000 70.000 69.000 73.000 73.000
Sum opptjent egenkapital -34.000 -28.000 -35.000 -31.000 -28.000
Sum egenkapital 66.000 72.000 65.000 69.000 72.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 -2.000 4.000 4.000 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000 -2.000 4.000 4.000 0
Sum gjeld og egenkapital 72.000 70.000 69.000 73.000 72.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 65.000 72.000 65.000 69.000 73.000
Likviditetsgrad 1 11.8 17.3 18.3
Likviditetsgrad 2 11.8 17.3 18.3 0.0
Soliditet 91.7 102.9 94.2 94.5 100.0
Resultatgrad 63.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet -8.3 1 -5.8 -5.5 -6.9
Signatur
05.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex