Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tolkehjelpen As
Juridisk navn:  Tolkehjelpen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40004906
Varnesveien 34 Varnesveien 34 Fax: 31309203
3189 Horten 3189 Horten
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Horten
Org.nr: 896323342
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 12/14/2010
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdt Viken Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-38.08%
Resultat  
  
565.62%
Egenkapital  
  
108.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.776.000 2.868.000 3.634.000 2.527.000 1.679.000
Resultat: 213.000 32.000 -40.000 311.000 -58.000
Egenkapital: 48.000 23.000 -9.000 101.000 -207.000
Regnskap for  Tolkehjelpen As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.776.000 2.868.000 3.634.000 2.527.000 1.679.000
Driftskostnader -1.563.000 -2.836.000 -3.674.000 -2.204.000 -1.718.000
Driftsresultat 213.000 33.000 -40.000 323.000 -39.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 -12.000 -19.000
Finans 0 -1.000 1.000 -12.000 -19.000
Resultat før skatt 213.000 32.000 -40.000 311.000 -58.000
Skattekostnad -47.000 0 0 -3.000 0
Årsresultat 166.000 32.000 -40.000 308.000 -58.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 479.000 251.000 359.000 354.000 206.000
Sum eiendeler 479.000 251.000 359.000 354.000 206.000
Sum opptjent egenkapital 18.000 -7.000 -39.000 1.000 -307.000
Sum egenkapital 48.000 23.000 -9.000 101.000 -207.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 431.000 228.000 368.000 254.000 413.000
Sum gjeld og egenkapital 479.000 251.000 359.000 355.000 206.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.776.000 2.868.000 3.634.000 2.527.000 1.679.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.776.000 2.868.000 3.634.000 2.527.000 1.679.000
Varekostnad -40.000 -91.000 -118.000 -84.000 -80.000
Lønninger -1.188.000 -2.364.000 -3.031.000 -1.795.000 -1.319.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -335.000 -381.000 -525.000 -325.000 -319.000
Driftskostnader -1.563.000 -2.836.000 -3.674.000 -2.204.000 -1.718.000
Driftsresultat 213.000 33.000 -40.000 323.000 -39.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 -12.000 -19.000
Finans 0 -1.000 1.000 -12.000 -19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -140.000 0 0 0 0
Årsresultat 166.000 32.000 -40.000 308.000 -58.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 151.000 162.000 209.000 281.000 153.000
Andre fordringer 4.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 325.000 89.000 150.000 73.000 53.000
Sum omløpsmidler 479.000 251.000 359.000 354.000 206.000
Sum eiendeler 479.000 251.000 359.000 354.000 206.000
Sum opptjent egenkapital 18.000 -7.000 -39.000 1.000 -307.000
Sum egenkapital 48.000 23.000 -9.000 101.000 -207.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 6.000 199.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 0 4.000 1.000 1.000
Betalbar skatt 47.000 0 0 3.000 0
Skyldig offentlige avgifter 61.000 139.000 256.000 155.000 167.000
Utbytte -140.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 179.000 89.000 108.000 89.000 46.000
Sum kortsiktig gjeld 431.000 228.000 368.000 254.000 413.000
Sum gjeld og egenkapital 479.000 251.000 359.000 355.000 206.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 48.000 23.000 -9.000 100.000 -207.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1 1.4 0.5
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1 1.4 0.5
Soliditet 1 9.2 -2.5 28.5 -100.5
Resultatgrad 1 1.2 -1.1 12.8 -2.3
Rentedekningsgrad 3 26.9 -2.1
Gjeldsgrad 9 9.9 -40.9 2.5 -2.0
Total kapitalrentabilitet 44.5 13.1 -10.9 91.0 -18.9
Signatur
06.09.2018
Prokurister
31.10.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex