Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tokerud Varmesentral AS
Juridisk navn:  Tokerud Varmesentral AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92042431
Postboks 6666 St.olavs Plass Hammersborg Torg 1 Fax: 22211531
0129 Oslo 179 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 921587775
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/7/1971
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Obos Eiendomsforvaltning As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.08%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 13.911.000 12.991.000 11.999.000 12.956.000 11.275.000
Resultat: 0 0 0 0 0
Egenkapital: 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Regnskap for  Tokerud Varmesentral AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 13.911.000 12.991.000 11.999.000 12.956.000 11.275.000
Driftskostnader -13.909.000 -12.984.000 -12.002.000 -12.966.000 -11.331.000
Driftsresultat 2.000 8.000 -3.000 -9.000 -56.000
Finansinntekter 6.000 10.000 13.000 17.000 56.000
Finanskostnader -9.000 -18.000 -10.000 -8.000 0
Finans -3.000 -8.000 3.000 9.000 56.000
Resultat før skatt 0 0 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 143.000 153.000 166.000 182.000 202.000
Sum omløpsmidler 3.593.000 3.383.000 3.332.000 3.857.000 2.341.000
Sum eiendeler 3.736.000 3.536.000 3.498.000 4.039.000 2.543.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000
Sum kortsiktig gjeld 3.534.000 3.334.000 3.296.000 3.837.000 2.341.000
Sum gjeld og egenkapital 3.736.000 3.536.000 3.498.000 4.039.000 2.543.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 13.911.000 12.991.000 11.999.000 12.956.000 11.275.000
Driftsinntekter 13.911.000 12.991.000 11.999.000 12.956.000 11.275.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -870.000 -804.000 -763.000 -724.000 -723.000
Avskrivning -10.000 -13.000 -16.000 -20.000 -25.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.029.000 -12.167.000 -11.223.000 -12.222.000 -10.583.000
Driftskostnader -13.909.000 -12.984.000 -12.002.000 -12.966.000 -11.331.000
Driftsresultat 2.000 8.000 -3.000 -9.000 -56.000
Finansinntekter 6.000 10.000 13.000 17.000 56.000
Finanskostnader -9.000 -18.000 -10.000 -8.000 0
Finans -3.000 -8.000 3.000 9.000 56.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 41.000 51.000 64.000 80.000 100.000
Sum varige driftsmidler 143.000 153.000 166.000 182.000 202.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 143.000 153.000 166.000 182.000 202.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 353.000 1.809.000 1.904.000 1.161.000 972.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.240.000 1.573.000 1.429.000 2.696.000 1.370.000
Sum omløpsmidler 3.593.000 3.383.000 3.332.000 3.857.000 2.341.000
Sum eiendeler 3.736.000 3.536.000 3.498.000 4.039.000 2.543.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000
Leverandørgjeld 1.937.000 1.565.000 1.630.000 1.804.000 1.561.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 46.000 45.000 44.000 44.000 44.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.551.000 1.724.000 1.622.000 1.989.000 736.000
Sum kortsiktig gjeld 3.534.000 3.334.000 3.296.000 3.837.000 2.341.000
Sum gjeld og egenkapital 3.736.000 3.536.000 3.498.000 4.039.000 2.543.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 59.000 49.000 36.000 20.000 0
Likviditetsgrad 1 1 1 1 1 1.0
Likviditetsgrad 2 1 1 1 1 1.1
Soliditet 2.7 2.8 2.9 2.5 3.9
Resultatgrad 0 0.1 -0.1 -0.5
Rentedekningsgrad 0.2 0.4 -0.3 -1.1
Gjeldsgrad 36.4 34.4 3 39.4 24.4
Total kapitalrentabilitet 0.2 0.5 0.3 0.2 0.0
Signatur
25.03.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
09.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex