Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tmh Landbruk As
Juridisk navn:  Tmh Landbruk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99596246
Postboks 56 Skåren Fax:
8901 Brønnøysund 8908 Brønnøysund
Fylke: Kommune:
Nordland Brønnøy
Org.nr: 915208304
Aksjekapital: 60.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/29/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Berg Vekstra Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.65%
Resultat  
  
95.54%
Egenkapital  
  
475.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 7.784.000 8.079.000 8.533.000 6.194.000
Resultat: 526.000 269.000 -194.000 -240.000
Egenkapital: 489.000 85.000 -109.000 43.000
Regnskap for  Tmh Landbruk As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 7.784.000 8.079.000 8.533.000 6.194.000
Driftskostnader -7.189.000 -7.774.000 -8.666.000 -6.428.000
Driftsresultat 595.000 305.000 -133.000 -233.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0
Finanskostnader -69.000 -38.000 -61.000 -7.000
Finans -69.000 -37.000 -61.000 -7.000
Resultat før skatt 526.000 269.000 -194.000 -240.000
Skattekostnad -122.000 -76.000 0 60.000
Årsresultat 404.000 193.000 -151.000 -180.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 853.000 861.000 1.039.000 800.000
Sum omløpsmidler 3.732.000 3.791.000 4.201.000 5.231.000
Sum eiendeler 4.585.000 4.652.000 5.240.000 6.031.000
Sum opptjent egenkapital 429.000 25.000 -169.000 -17.000
Sum egenkapital 489.000 85.000 -109.000 43.000
Sum langsiktig gjeld 180.000 256.000 324.000 3.930.000
Sum kortsiktig gjeld 3.917.000 4.311.000 5.025.000 2.059.000
Sum gjeld og egenkapital 4.586.000 4.652.000 5.240.000 6.032.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.931.000 6.372.000 7.000.000 6.194.000
Andre inntekter 1.852.000 1.707.000 1.533.000 0
Driftsinntekter 7.784.000 8.079.000 8.533.000 6.194.000
Varekostnad -5.167.000 -5.501.000 -6.711.000 -5.104.000
Lønninger -550.000 -618.000 -379.000 -450.000
Avskrivning -203.000 -199.000 -251.000 -182.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.269.000 -1.456.000 -1.325.000 -1.715.000
Driftskostnader -7.189.000 -7.774.000 -8.666.000 -6.428.000
Driftsresultat 595.000 305.000 -133.000 -233.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0
Finanskostnader -69.000 -38.000 -61.000 -7.000
Finans -69.000 -37.000 -61.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 404.000 193.000 -151.000 -180.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 60.000
Sum Immatrielle midler 3.000 27.000 103.000 60.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 749.000 723.000 875.000 728.000
Driftsløsøre 83.000 99.000 50.000 0
Sum varige driftsmidler 833.000 822.000 924.000 728.000
Sum finansielle anleggsmidler 17.000 12.000 12.000 12.000
Sum anleggsmidler 853.000 861.000 1.039.000 800.000
Varebeholdning 3.440.000 3.391.000 3.847.000 4.334.000
Kundefordringer 20.000 12.000 274.000 225.000
Andre fordringer 179.000 35.000 34.000 162.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 94.000 354.000 46.000 510.000
Sum omløpsmidler 3.732.000 3.791.000 4.201.000 5.231.000
Sum eiendeler 4.585.000 4.652.000 5.240.000 6.031.000
Sum opptjent egenkapital 429.000 25.000 -169.000 -17.000
Sum egenkapital 489.000 85.000 -109.000 43.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 -8.000 0
Sum langsiktig gjeld 180.000 256.000 324.000 3.930.000
Leverandørgjeld 1.682.000 1.524.000 2.075.000 1.575.000
Betalbar skatt 98.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 26.000 177.000 -283.000 36.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.110.000 2.611.000 3.241.000 447.000
Sum kortsiktig gjeld 3.917.000 4.311.000 5.025.000 2.059.000
Sum gjeld og egenkapital 4.586.000 4.652.000 5.240.000 6.032.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -185.000 -520.000 -824.000 3.172.000
Likviditetsgrad 1 1 0.9 0.8 2.5
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0.5
Soliditet 10.7 1.8 -2.1 0.7
Resultatgrad 7.6 3.8 -1.6 -3.8
Rentedekningsgrad 8.6 8 -2.2 -33.3
Gjeldsgrad 8.4 53.7 -49.1 139.3
Total kapitalrentabilitet 1 6.6 -2.5 -3.9
Signatur
30.04.2015
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
10.04.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex