Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Timrå Industriservice AS
Juridisk navn:  Timrå Industriservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92401458
Fannestrandvegen 55 Fannestrandvegen 55 Fax:
6415 Molde 6415 Molde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 988913316
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/1/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-270%
Egenkapital  
  
81.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 79.000 121.000 978.000 41.842.000
Resultat: -37.000 -10.000 -190.000 42.000 -4.209.000
Egenkapital: -29.000 -157.000 -147.000 43.000 1.000
Regnskap for  Timrå Industriservice AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 79.000 121.000 978.000 41.842.000
Driftskostnader -37.000 -88.000 -316.000 -907.000 -45.718.000
Driftsresultat -37.000 -9.000 -194.000 70.000 -3.876.000
Finansinntekter 0 0 4.000 5.000 6.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 -33.000 -339.000
Finans -1.000 -1.000 4.000 -28.000 -333.000
Resultat før skatt -37.000 -10.000 -190.000 42.000 -4.209.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -37.000 -10.000 -190.000 42.000 -4.209.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 25.000 25.000 85.000 85.000 85.000
Sum omløpsmidler 2.000 9.000 135.000 760.000 1.910.000
Sum eiendeler 27.000 34.000 220.000 845.000 1.995.000
Sum opptjent egenkapital -1.019.000 -982.000 -972.000 -782.000 -824.000
Sum egenkapital -29.000 -157.000 -147.000 43.000 1.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 56.000 190.000 366.000 802.000 1.994.000
Sum gjeld og egenkapital 27.000 33.000 219.000 845.000 1.995.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 79.000 121.000 1.147.000 41.673.000
Andre inntekter 0 0 0 -169.000 169.000
Driftsinntekter 0 79.000 121.000 978.000 41.842.000
Varekostnad 0 0 0 0 -704.000
Lønninger 0 73.000 -88.000 -767.000 -39.638.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -37.000 -161.000 -228.000 -140.000 -5.376.000
Driftskostnader -37.000 -88.000 -316.000 -907.000 -45.718.000
Driftsresultat -37.000 -9.000 -194.000 70.000 -3.876.000
Finansinntekter 0 0 4.000 5.000 6.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 -33.000 -339.000
Finans -1.000 -1.000 4.000 -28.000 -333.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -37.000 -10.000 -190.000 42.000 -4.209.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 25.000 25.000 85.000 85.000 85.000
Sum anleggsmidler 25.000 25.000 85.000 85.000 85.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 28.000 144.000 289.000
Andre fordringer 0 6.000 3.000 113.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 3.000 104.000 503.000 896.000
Sum omløpsmidler 2.000 9.000 135.000 760.000 1.910.000
Sum eiendeler 27.000 34.000 220.000 845.000 1.995.000
Sum opptjent egenkapital -1.019.000 -982.000 -972.000 -782.000 -824.000
Sum egenkapital -29.000 -157.000 -147.000 43.000 1.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 56.000 165.000 215.000 646.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 26.000 18.000 8.000 74.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 12.000 1.316.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 132.000 136.000 604.000
Sum kortsiktig gjeld 56.000 190.000 366.000 802.000 1.994.000
Sum gjeld og egenkapital 27.000 33.000 219.000 845.000 1.995.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -54.000 -181.000 -231.000 -42.000 -84.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.4 0.9 1.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0.4 0.9 1.0
Soliditet -107.4 -475.8 -67.1 5.1 0.1
Resultatgrad -11.4 -160.3 7.2 -9.3
Rentedekningsgrad 2.1 -11.4
Gjeldsgrad -1.9 -1.2 -2.5 18.7 1994.0
Total kapitalrentabilitet -27.3 -86.8 8.9 -194.0
Signatur
16.05.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex