Time Is Money As
Juridisk navn:  Time Is Money As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90235162
C/O Sonia Amor Elgtråkket 9B C/O Sonia Amor Elgtråkket 9B Fax:
2014 Blystadlia 2014 Blystadlia
Fylke: Kommune:
Viken Rælingen
Org.nr: 916273835
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 9/10/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hca Revisjon & Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.76%
Resultat  
  
-525.51%
Egenkapital  
  
-786.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.440.000 4.363.000 2.125.000 0
Resultat: -417.000 98.000 -160.000 -6.000
Egenkapital: -470.000 -53.000 -136.000 25.000
Regnskap for  Time Is Money As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.440.000 4.363.000 2.125.000 0
Driftskostnader -4.835.000 -4.246.000 -2.275.000 -6.000
Driftsresultat -394.000 116.000 -149.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0
Finanskostnader -22.000 -18.000 -11.000 0
Finans -22.000 -18.000 -10.000 0
Resultat før skatt -417.000 98.000 -160.000 -6.000
Skattekostnad 0 -15.000 -2.000 2.000
Årsresultat -417.000 83.000 -162.000 -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 277.000 292.000 115.000 2.000
Sum omløpsmidler 499.000 972.000 250.000 26.000
Sum eiendeler 776.000 1.264.000 365.000 28.000
Sum opptjent egenkapital -500.000 -83.000 -166.000 -5.000
Sum egenkapital -470.000 -53.000 -136.000 25.000
Sum langsiktig gjeld 175.000 221.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.071.000 1.096.000 501.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 776.000 1.264.000 365.000 27.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.440.000 4.252.000 2.125.000 0
Andre inntekter 0 111.000 0 0
Driftsinntekter 4.440.000 4.363.000 2.125.000 0
Varekostnad -20.000 -60.000 -6.000 0
Lønninger -3.413.000 -2.595.000 -1.226.000 0
Avskrivning -64.000 -85.000 -17.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.338.000 -1.506.000 -1.026.000 -6.000
Driftskostnader -4.835.000 -4.246.000 -2.275.000 -6.000
Driftsresultat -394.000 116.000 -149.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0
Finanskostnader -22.000 -18.000 -11.000 0
Finans -22.000 -18.000 -10.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -417.000 83.000 -162.000 -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 2.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 199.000 262.000 78.000 0
Sum varige driftsmidler 199.000 262.000 78.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 78.000 30.000 38.000 0
Sum anleggsmidler 277.000 292.000 115.000 2.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 2.000 0
Andre fordringer 356.000 519.000 26.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 144.000 453.000 222.000 26.000
Sum omløpsmidler 499.000 972.000 250.000 26.000
Sum eiendeler 776.000 1.264.000 365.000 28.000
Sum opptjent egenkapital -500.000 -83.000 -166.000 -5.000
Sum egenkapital -470.000 -53.000 -136.000 25.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 175.000 221.000 0 0
Leverandørgjeld 307.000 72.000 74.000 0
Betalbar skatt 0 15.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 326.000 438.000 261.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 438.000 571.000 166.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 1.071.000 1.096.000 501.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 776.000 1.264.000 365.000 27.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -572.000 -124.000 -251.000 24.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.9 0.5 13.0
Likviditetsgrad 2 0.5 0.9 0.5 13.1
Soliditet -60.6 -4.2 -37.3 92.6
Resultatgrad -8.9 2.7
Rentedekningsgrad -17.9 6.4 -13.5
Gjeldsgrad -2.7 -24.8 -3.7 0.1
Total kapitalrentabilitet -50.8 9.2 -40.5 -22.2
Signatur
10.05.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
SIGNATUR HVER FOR SEG
AMOR SONIA MAHVASH MAJIDI
AMOR NICOLAI PATRICIO ESPERGU
Prokurister
05.05.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex