Time Holding As
Juridisk navn:  Time Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 3042 Storgata 7 Fax:
2003 Lillestrøm 2000 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 919534656
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/23/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
228.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 143.000 0
Resultat: 95.000 0
Egenkapital: 105.000 32.000
Regnskap for  Time Holding As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 143.000 0
Driftskostnader -39.000 0
Driftsresultat 104.000 0
Finansinntekter 5.000 0
Finanskostnader -14.000 0
Finans -9.000 0
Resultat før skatt 95.000 0
Skattekostnad -22.000 2.000
Årsresultat 73.000 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 682.000 309.000
Sum omløpsmidler 182.000 24.000
Sum eiendeler 864.000 333.000
Sum opptjent egenkapital 75.000 2.000
Sum egenkapital 105.000 32.000
Sum langsiktig gjeld 705.000 307.000
Sum kortsiktig gjeld 55.000 -6.000
Sum gjeld og egenkapital 865.000 333.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 143.000 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 143.000 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -39.000 0
Driftskostnader -39.000 0
Driftsresultat 104.000 0
Finansinntekter 5.000 0
Finanskostnader -14.000 0
Finans -9.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 73.000 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 2.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 682.000 307.000
Sum anleggsmidler 682.000 309.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 179.000 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 3.000 24.000
Sum omløpsmidler 182.000 24.000
Sum eiendeler 864.000 333.000
Sum opptjent egenkapital 75.000 2.000
Sum egenkapital 105.000 32.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 705.000 307.000
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 20.000 0
Skyldig offentlige avgifter 35.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 -6.000
Sum kortsiktig gjeld 55.000 -6.000
Sum gjeld og egenkapital 865.000 333.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 127.000 30.000
Likviditetsgrad 1 3.3
Likviditetsgrad 2 3.3
Soliditet 12.1 9.6
Resultatgrad 72.7
Rentedekningsgrad 7.4
Gjeldsgrad 7.2 9.4
Total kapitalrentabilitet 12.6 0
Signatur
28.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex