Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Time For You Norway As
Juridisk navn:  Time For You Norway As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91805356
Bølerlia 149 Bølerlia 149 Fax:
0689 Oslo 689 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 917987335
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/12/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Nordstrand Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
89.55%
Resultat  
  
41.29%
Egenkapital  
  
-49.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 127.000 67.000
Resultat: -91.000 -155.000
Egenkapital: -274.000 -183.000
Regnskap for  Time For You Norway As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 127.000 67.000
Driftskostnader -218.000 -222.000
Driftsresultat -91.000 -155.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -91.000 -155.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -91.000 -155.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 107.000 138.000
Sum eiendeler 107.000 138.000
Sum opptjent egenkapital -304.000 -213.000
Sum egenkapital -274.000 -183.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 382.000 321.000
Sum gjeld og egenkapital 108.000 138.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 127.000 67.000
Driftsinntekter 127.000 67.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -218.000 -222.000
Driftskostnader -218.000 -222.000
Driftsresultat -91.000 -155.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -91.000 -155.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 94.000 125.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 13.000 13.000
Sum omløpsmidler 107.000 138.000
Sum eiendeler 107.000 138.000
Sum opptjent egenkapital -304.000 -213.000
Sum egenkapital -274.000 -183.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 7.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.000 1.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 377.000 313.000
Sum kortsiktig gjeld 382.000 321.000
Sum gjeld og egenkapital 108.000 138.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -275.000 -183.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.4
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4
Soliditet -253.7 -132.6
Resultatgrad -71.7 -231.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.4 -1.8
Total kapitalrentabilitet -84.3 -112.3
Signatur
03.11.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
03.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex