Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Time Express Transport
Juridisk navn:  Time Express Transport
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Co Tat Regnskap,Mandallsgt.1 B Lindeveien 25 Fax:
0190 Oslo 1470 Lørenskog
Fylke: Kommune:
Viken Lørenskog
Org.nr: 996878457
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/18/2011
Foretakstype: NUF
Hovedpunkter i regnskapet
2011
Omsetning: 2.025.000
Resultat: -36.000
Egenkapital: -26.000
Regnskap for  Time Express Transport
Resultat 2011
Driftsinntekter 2.025.000
Driftskostnader -2.048.000
Driftsresultat -22.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -13.000
Finans -13.000
Resultat før skatt -36.000
Skattekostnad 10.000
Årsresultat -26.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 391.000
Sum omløpsmidler 675.000
Sum eiendeler 1.066.000
Sum opptjent egenkapital -26.000
Sum egenkapital -26.000
Sum langsiktig gjeld 602.000
Sum kortsiktig gjeld 490.000
Sum gjeld og egenkapital 1.066.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.025.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 2.025.000
Varekostnad -325.000
Lønninger -1.005.000
Avskrivning -77.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -641.000
Driftskostnader -2.048.000
Driftsresultat -22.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -13.000
Finans -13.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -26.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 10.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 381.000
Sum varige driftsmidler 381.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 391.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 555.000
Andre fordringer 25.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 95.000
Sum omløpsmidler 675.000
Sum eiendeler 1.066.000
Sum opptjent egenkapital -26.000
Sum egenkapital -26.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 602.000
Leverandørgjeld 33.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 366.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 92.000
Sum kortsiktig gjeld 490.000
Sum gjeld og egenkapital 1.066.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 185.000
Likviditetsgrad 1 1.4
Likviditetsgrad 2 1.4
Soliditet -2.4
Resultatgrad -1.1
Rentedekningsgrad -1.7
Gjeldsgrad -42.0
Total kapitalrentabilitet -2.1
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex