Time Eiendom AS
Juridisk navn:  Time Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23116900
V/Union Eiendomskapital As Postboks 1715 Vika V/Union Gruppen As Bolette Brygge 1 Fax: 23116901
0121 Oslo 252 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 887058202
Aksjekapital: 9.000.000 NOK
Etableringsdato: 7/9/2004 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Amesto Accounthouse As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.68%
Resultat  
  
-11.64%
Egenkapital  
  
-0.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.791.000 6.426.000 6.223.000 6.703.000 6.741.000
Resultat: 2.231.000 2.525.000 2.581.000 2.052.000 1.733.000
Egenkapital: 12.916.000 12.992.000 12.928.000 12.221.000 12.183.000
Regnskap for  Time Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.791.000 6.426.000 6.223.000 6.703.000 6.741.000
Driftskostnader -3.663.000 -3.004.000 -2.550.000 -3.482.000 -3.573.000
Driftsresultat 3.128.000 3.422.000 3.673.000 3.221.000 3.168.000
Finansinntekter 93.000 27.000 8.000 56.000 5.000
Finanskostnader -991.000 -924.000 -1.101.000 -1.225.000 -1.440.000
Finans -898.000 -897.000 -1.093.000 -1.169.000 -1.435.000
Resultat før skatt 2.231.000 2.525.000 2.581.000 2.052.000 1.733.000
Skattekostnad -430.000 -520.000 -559.000 -399.000 -468.000
Årsresultat 1.801.000 2.005.000 2.021.000 1.653.000 1.265.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 46.156.000 48.547.000 47.642.000 49.736.000 51.367.000
Sum omløpsmidler 1.574.000 150.000 106.000 3.956.000 4.196.000
Sum eiendeler 47.730.000 48.697.000 47.748.000 53.692.000 55.563.000
Sum opptjent egenkapital 733.000 809.000 745.000 38.000 0
Sum egenkapital 12.916.000 12.992.000 12.928.000 12.221.000 12.183.000
Sum langsiktig gjeld 30.441.000 30.081.000 32.506.000 37.598.000 39.996.000
Sum kortsiktig gjeld 4.373.000 5.624.000 2.315.000 3.872.000 3.383.000
Sum gjeld og egenkapital 47.730.000 48.697.000 47.749.000 53.691.000 55.562.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 6.791.000 6.426.000 6.223.000 6.703.000 6.741.000
Driftsinntekter 6.791.000 6.426.000 6.223.000 6.703.000 6.741.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -1.937.000 -1.871.000 -1.871.000 -1.871.000 -1.853.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.726.000 -1.133.000 -679.000 -1.611.000 -1.720.000
Driftskostnader -3.663.000 -3.004.000 -2.550.000 -3.482.000 -3.573.000
Driftsresultat 3.128.000 3.422.000 3.673.000 3.221.000 3.168.000
Finansinntekter 93.000 27.000 8.000 56.000 5.000
Finanskostnader -991.000 -924.000 -1.101.000 -1.225.000 -1.440.000
Finans -898.000 -897.000 -1.093.000 -1.169.000 -1.435.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -1.132.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.801.000 2.005.000 2.021.000 1.653.000 1.265.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 44.366.000 45.847.000 47.642.000 49.736.000 51.367.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 44.366.000 45.847.000 47.642.000 49.736.000 51.367.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.790.000 2.700.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 46.156.000 48.547.000 47.642.000 49.736.000 51.367.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 257.000 0 0 0 465.000
Andre fordringer 21.000 23.000 24.000 79.000 281.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.279.000 105.000 82.000 645.000 3.450.000
Sum omløpsmidler 1.574.000 150.000 106.000 3.956.000 4.196.000
Sum eiendeler 47.730.000 48.697.000 47.748.000 53.692.000 55.563.000
Sum opptjent egenkapital 733.000 809.000 745.000 38.000 0
Sum egenkapital 12.916.000 12.992.000 12.928.000 12.221.000 12.183.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.837.000 1.968.000 2.061.000 1.940.000 2.138.000
Gjeld til kredittinstitutt 3.959.000 5.296.000 2.063.000 3.616.000 2.976.000
Sum langsiktig gjeld 30.441.000 30.081.000 32.506.000 37.598.000 39.996.000
Leverandørgjeld 413.000 121.000 46.000 50.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 207.000 207.000 207.000 407.000
Sum kortsiktig gjeld 4.373.000 5.624.000 2.315.000 3.872.000 3.383.000
Sum gjeld og egenkapital 47.730.000 48.697.000 47.749.000 53.691.000 55.562.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.799.000 -5.474.000 -2.209.000 84.000 813.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0 0 1.0 1.2
Likviditetsgrad 2 0.4 0 0 1.1 1.3
Soliditet 27.1 26.7 27.1 22.8 21.9
Resultatgrad 46.1 53.3 5 48.1 47.0
Rentedekningsgrad 3.2 3.7 3.3 2.7 2.2
Gjeldsgrad 2.7 2.7 2.7 3.4 3.6
Total kapitalrentabilitet 6.7 7.1 7.7 6.1 5.7
Signatur
14.01.2015
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex