Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Time Critical Petroleum Resources As
Juridisk navn:  Time Critical Petroleum Resources As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23113285
Hopsnesvegen 127 2. Etasje Haakon Viis Gate 1 Fax: 55224701
5232 Paradis 161 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 971193425
Aksjekapital: 400.000 NOK
Etableringsdato: 11/3/1994
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
753.75%
Egenkapital  
  
24.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 10.643.000 -1.628.000 -359.000 9.336.000 4.438.000
Egenkapital: 71.474.000 57.252.000 58.903.000 59.167.000 63.039.000
Regnskap for  Time Critical Petroleum Resources As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -1.875.000 -474.000 -368.000 -172.000 -356.000
Driftsresultat -1.875.000 -474.000 -368.000 -172.000 -356.000
Finansinntekter 12.222.000 4.657.000 10.000 9.539.000 5.045.000
Finanskostnader 297.000 -5.811.000 0 -31.000 -251.000
Finans 12.519.000 -1.154.000 10.000 9.508.000 4.794.000
Resultat før skatt 10.643.000 -1.628.000 -359.000 9.336.000 4.438.000
Skattekostnad 3.578.000 -22.000 95.000 -207.000 -1.290.000
Årsresultat 14.222.000 -1.650.000 -265.000 9.128.000 3.147.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 49.693.000 43.424.000 53.599.000 54.624.000 63.730.000
Sum omløpsmidler 21.866.000 14.260.000 5.304.000 10.811.000 600.000
Sum eiendeler 71.559.000 57.684.000 58.903.000 65.435.000 64.330.000
Sum opptjent egenkapital 62.438.000 48.216.000 49.866.000 50.131.000 54.003.000
Sum egenkapital 71.474.000 57.252.000 58.903.000 59.167.000 63.039.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 85.000 431.000 0 6.267.000 1.290.000
Sum gjeld og egenkapital 71.559.000 57.683.000 58.902.000 65.434.000 64.329.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.875.000 -474.000 -368.000 -172.000 -356.000
Driftskostnader -1.875.000 -474.000 -368.000 -172.000 -356.000
Driftsresultat -1.875.000 -474.000 -368.000 -172.000 -356.000
Finansinntekter 12.222.000 4.657.000 10.000 9.539.000 5.045.000
Finanskostnader 297.000 -5.811.000 0 -31.000 -251.000
Finans 12.519.000 -1.154.000 10.000 9.508.000 4.794.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -13.000.000 0
Årsresultat 14.222.000 -1.650.000 -265.000 9.128.000 3.147.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 49.693.000 43.424.000 53.599.000 54.624.000 63.730.000
Sum anleggsmidler 49.693.000 43.424.000 53.599.000 54.624.000 63.730.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 625.000 0 0 0 0
Sum investeringer 13.649.000 121.000 119.000 117.000 116.000
Kasse, bank 7.592.000 14.138.000 5.185.000 10.694.000 484.000
Sum omløpsmidler 21.866.000 14.260.000 5.304.000 10.811.000 600.000
Sum eiendeler 71.559.000 57.684.000 58.903.000 65.435.000 64.330.000
Sum opptjent egenkapital 62.438.000 48.216.000 49.866.000 50.131.000 54.003.000
Sum egenkapital 71.474.000 57.252.000 58.903.000 59.167.000 63.039.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 30.000 409.000 0 0 0
Betalbar skatt 55.000 22.000 0 207.000 1.290.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -13.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 6.060.000 0
Sum kortsiktig gjeld 85.000 431.000 0 6.267.000 1.290.000
Sum gjeld og egenkapital 71.559.000 57.683.000 58.902.000 65.434.000 64.329.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 21.781.000 13.829.000 5.304.000 4.544.000 -690.000
Likviditetsgrad 1 257.2 33.1 1.7 0.5
Likviditetsgrad 2 257.2 33.1 0 1.8 0.5
Soliditet 99.9 99.3 1 90.4 98.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 6.3 -0.1 302.2 18.7
Gjeldsgrad 0 0 0 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet 14.5 7.3 -0.6 14.3 7.3
Signatur
14.08.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex