Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Time And Date AS
Juridisk navn:  Time And Date AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51632700
Kanalsletta 4 Kanalsletta 4 Fax: 51632711
4033 Stavanger 4033 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 988375713
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 6/17/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Credo Revisjon AS
Regnskapsfører: View Ledger As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.53%
Resultat  
  
17.77%
Egenkapital  
  
41.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 40.502.000 37.317.000 25.022.000 26.284.000 15.332.000
Resultat: 19.043.000 16.169.000 6.341.000 9.831.000 5.000.000
Egenkapital: 17.331.000 12.235.000 9.263.000 7.495.000 5.320.000
Regnskap for  Time And Date AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 40.502.000 37.317.000 25.022.000 26.284.000 15.332.000
Driftskostnader -21.250.000 -21.406.000 -18.752.000 -16.527.000 -10.455.000
Driftsresultat 19.252.000 15.910.000 6.270.000 9.757.000 4.876.000
Finansinntekter -42.000 368.000 134.000 125.000 216.000
Finanskostnader -168.000 -109.000 -63.000 -51.000 -93.000
Finans -210.000 259.000 71.000 74.000 123.000
Resultat før skatt 19.043.000 16.169.000 6.341.000 9.831.000 5.000.000
Skattekostnad -3.948.000 -3.198.000 -1.573.000 -2.657.000 -1.334.000
Årsresultat 15.096.000 12.972.000 4.768.000 7.175.000 3.665.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 511.000 567.000 443.000 574.000 374.000
Sum omløpsmidler 34.331.000 28.329.000 16.493.000 13.243.000 9.990.000
Sum eiendeler 34.842.000 28.896.000 16.936.000 13.817.000 10.364.000
Sum opptjent egenkapital 17.229.000 12.134.000 9.162.000 7.393.000 5.219.000
Sum egenkapital 17.331.000 12.235.000 9.263.000 7.495.000 5.320.000
Sum langsiktig gjeld 0 10.000 8.000 16.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 17.511.000 16.651.000 7.664.000 6.306.000 5.038.000
Sum gjeld og egenkapital 34.842.000 28.897.000 16.936.000 13.817.000 10.365.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 40.502.000 37.317.000 25.022.000 26.284.000 15.332.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 40.502.000 37.317.000 25.022.000 26.284.000 15.332.000
Varekostnad -39.000 -81.000 -134.000 -330.000 0
Lønninger -16.896.000 -17.476.000 -15.397.000 -13.081.000 -8.292.000
Avskrivning -151.000 -145.000 -147.000 -134.000 -91.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.164.000 -3.704.000 -3.074.000 -2.982.000 -2.072.000
Driftskostnader -21.250.000 -21.406.000 -18.752.000 -16.527.000 -10.455.000
Driftsresultat 19.252.000 15.910.000 6.270.000 9.757.000 4.876.000
Finansinntekter -42.000 368.000 134.000 125.000 216.000
Finanskostnader -168.000 -109.000 -63.000 -51.000 -93.000
Finans -210.000 259.000 71.000 74.000 123.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -10.000.000 -10.000.000 -3.000.000 -5.000.000 -2.000.000
Årsresultat 15.096.000 12.972.000 4.768.000 7.175.000 3.665.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 10.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 501.000 567.000 443.000 574.000 374.000
Sum varige driftsmidler 501.000 567.000 443.000 574.000 374.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 511.000 567.000 443.000 574.000 374.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 5.230.000 5.390.000 2.492.000 2.875.000 2.018.000
Andre fordringer 407.000 551.000 362.000 290.000 250.000
Sum investeringer 12.730.000 6.919.000 2.684.000 2.611.000 1.584.000
Kasse, bank 15.964.000 15.469.000 10.955.000 7.468.000 6.138.000
Sum omløpsmidler 34.331.000 28.329.000 16.493.000 13.243.000 9.990.000
Sum eiendeler 34.842.000 28.896.000 16.936.000 13.817.000 10.364.000
Sum opptjent egenkapital 17.229.000 12.134.000 9.162.000 7.393.000 5.219.000
Sum egenkapital 17.331.000 12.235.000 9.263.000 7.495.000 5.320.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 10.000 8.000 16.000 6.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 10.000 8.000 16.000 6.000
Leverandørgjeld 94.000 130.000 210.000 109.000 77.000
Betalbar skatt 3.968.000 3.195.000 1.581.000 2.647.000 1.330.000
Skyldig offentlige avgifter 1.909.000 1.733.000 1.493.000 1.415.000 836.000
Utbytte -10.000.000 -10.000.000 -3.000.000 -5.000.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 1.539.000 1.593.000 1.380.000 1.136.000 795.000
Sum kortsiktig gjeld 17.511.000 16.651.000 7.664.000 6.306.000 5.038.000
Sum gjeld og egenkapital 34.842.000 28.897.000 16.936.000 13.817.000 10.365.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 16.820.000 11.678.000 8.829.000 6.937.000 4.952.000
Likviditetsgrad 1 2 1.7 2.2 2.1 2.0
Likviditetsgrad 2 2 1.7 2.2 2.2 2.0
Soliditet 49.7 42.3 54.7 54.2 51.3
Resultatgrad 47.5 42.6 25.1 37.1 31.8
Rentedekningsgrad 114.6 1 99.5 193.8 54.8
Gjeldsgrad 1 1.4 0.8 0.8 0.9
Total kapitalrentabilitet 55.1 56.3 37.8 71.5 49.1
Signatur
20.11.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.11.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex