Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Time Aluminium AS
Juridisk navn:  Time Aluminium AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51973880
Kvålveien 14 Kvålveien 14 Fax: 51973881
4323 Sandnes 4323 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 986482229
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 39
Etableringsdato: 1/8/2004 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
14.74%
Resultat  
  
182.69%
Egenkapital  
  
0.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 62.489.000 54.460.000 49.908.000 55.192.000 55.481.000
Resultat: 3.494.000 1.236.000 -1.319.000 26.000 -872.000
Egenkapital: 8.590.000 8.521.000 8.344.000 8.249.000 8.239.000
Regnskap for  Time Aluminium AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 62.489.000 54.460.000 49.908.000 55.192.000 55.481.000
Driftskostnader -59.046.000 -53.268.000 -51.268.000 -55.156.000 -56.377.000
Driftsresultat 3.443.000 1.191.000 -1.360.000 35.000 -895.000
Finansinntekter 66.000 61.000 58.000 10.000 46.000
Finanskostnader -15.000 -16.000 -18.000 -20.000 -22.000
Finans 51.000 45.000 40.000 -10.000 24.000
Resultat før skatt 3.494.000 1.236.000 -1.319.000 26.000 -872.000
Skattekostnad -807.000 -300.000 327.000 -15.000 235.000
Årsresultat 2.687.000 936.000 -992.000 10.000 -636.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 496.000 102.000 130.000 249.000 235.000
Sum omløpsmidler 21.542.000 20.392.000 15.980.000 15.736.000 16.694.000
Sum eiendeler 22.038.000 20.494.000 16.110.000 15.985.000 16.929.000
Sum opptjent egenkapital 256.000 187.000 10.000 10.000 0
Sum egenkapital 8.590.000 8.521.000 8.344.000 8.249.000 8.239.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 8.000
Sum kortsiktig gjeld 13.448.000 11.974.000 7.766.000 7.737.000 8.683.000
Sum gjeld og egenkapital 22.038.000 20.495.000 16.110.000 15.986.000 16.930.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 62.489.000 54.401.000 49.787.000 55.192.000 55.365.000
Andre inntekter 0 59.000 122.000 0 116.000
Driftsinntekter 62.489.000 54.460.000 49.908.000 55.192.000 55.481.000
Varekostnad -31.996.000 -28.536.000 -26.746.000 -30.701.000 -31.516.000
Lønninger -20.948.000 -19.010.000 -19.061.000 -19.308.000 -18.643.000
Avskrivning -57.000 -38.000 -84.000 -70.000 -102.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.045.000 -5.684.000 -5.377.000 -5.077.000 -6.116.000
Driftskostnader -59.046.000 -53.268.000 -51.268.000 -55.156.000 -56.377.000
Driftsresultat 3.443.000 1.191.000 -1.360.000 35.000 -895.000
Finansinntekter 66.000 61.000 58.000 10.000 46.000
Finanskostnader -15.000 -16.000 -18.000 -20.000 -22.000
Finans 51.000 45.000 40.000 -10.000 24.000
Konsernbidrag -2.618.000 -760.000 1.088.000 0 694.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.687.000 936.000 -992.000 10.000 -636.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 66.000 68.000 68.000 104.000 119.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 430.000 34.000 61.000 145.000 116.000
Sum varige driftsmidler 430.000 34.000 61.000 145.000 116.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 496.000 102.000 130.000 249.000 235.000
Varebeholdning 4.112.000 2.984.000 3.136.000 3.303.000 3.925.000
Kundefordringer 10.876.000 14.637.000 7.958.000 9.252.000 9.225.000
Andre fordringer 5.142.000 2.125.000 3.612.000 51.000 2.573.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.412.000 646.000 1.274.000 3.131.000 970.000
Sum omløpsmidler 21.542.000 20.392.000 15.980.000 15.736.000 16.694.000
Sum eiendeler 22.038.000 20.494.000 16.110.000 15.985.000 16.929.000
Sum opptjent egenkapital 256.000 187.000 10.000 10.000 0
Sum egenkapital 8.590.000 8.521.000 8.344.000 8.249.000 8.239.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 8.000
Gjeld til kredittinstitutt 3.444.000 2.932.000 110.000 53.000 58.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 8.000
Leverandørgjeld 3.123.000 3.692.000 3.706.000 3.051.000 4.102.000
Betalbar skatt 22.000 59.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.636.000 3.183.000 1.913.000 2.380.000 2.233.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.222.000 2.107.000 2.037.000 2.251.000 2.289.000
Sum kortsiktig gjeld 13.448.000 11.974.000 7.766.000 7.737.000 8.683.000
Sum gjeld og egenkapital 22.038.000 20.495.000 16.110.000 15.986.000 16.930.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.094.000 8.418.000 8.214.000 7.999.000 8.011.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.7 2.1 2.0 1.9
Likviditetsgrad 2 1.3 1.5 1.7 1.7 1.5
Soliditet 3 41.6 51.8 51.6 48.7
Resultatgrad 5.5 2.2 -2.7 0.1 -1.6
Rentedekningsgrad 229.5 74.4 -75.6 2.3 -38.6
Gjeldsgrad 1.6 1.4 0.9 0.9 1.1
Total kapitalrentabilitet 15.9 6.1 -8.1 0.3 -5.0
Signatur
19.05.2017
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
SVIHUS KJELL
Prokurister
19.05.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
PROKURA HVER FOR SEG
SJUVE PER ERIK
SVIHUS KJELL
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex