Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Time 2 Trade As
Juridisk navn:  Time 2 Trade As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48400707
B405 John Strandruds Vei 19 B405 John Strandruds Vei 19 Fax:
1366 Lysaker 1366 Lysaker
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 812753932
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/8/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapspikene As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.12%
Resultat  
  
1414.29%
Egenkapital  
  
454.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.335.000 1.378.000 1.423.000 1.502.000 1.412.000
Resultat: 184.000 -14.000 -65.000 84.000 83.000
Egenkapital: 172.000 31.000 43.000 93.000 120.000
Regnskap for  Time 2 Trade As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.335.000 1.378.000 1.423.000 1.502.000 1.412.000
Driftskostnader -1.153.000 -1.391.000 -1.486.000 -1.426.000 -1.327.000
Driftsresultat 182.000 -12.000 -64.000 76.000 84.000
Finansinntekter 2.000 0 0 8.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 0 -1.000 -2.000
Finans 1.000 -2.000 0 7.000 -1.000
Resultat før skatt 184.000 -14.000 -65.000 84.000 83.000
Skattekostnad -42.000 2.000 16.000 -21.000 -22.000
Årsresultat 141.000 -12.000 -48.000 63.000 60.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.000 27.000 32.000 23.000 126.000
Sum omløpsmidler 237.000 155.000 170.000 324.000 310.000
Sum eiendeler 243.000 182.000 202.000 347.000 436.000
Sum opptjent egenkapital 142.000 1.000 13.000 63.000 90.000
Sum egenkapital 172.000 31.000 43.000 93.000 120.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 24.000 70.000 56.000
Sum kortsiktig gjeld 71.000 151.000 136.000 184.000 259.000
Sum gjeld og egenkapital 243.000 182.000 203.000 347.000 435.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.335.000 1.378.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 1.423.000 1.502.000 1.412.000
Driftsinntekter 1.335.000 1.378.000 1.423.000 1.502.000 1.412.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -790.000 -964.000 -880.000 -922.000 -888.000
Avskrivning -3.000 -7.000 -7.000 -10.000 -34.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -360.000 -420.000 -599.000 -494.000 -405.000
Driftskostnader -1.153.000 -1.391.000 -1.486.000 -1.426.000 -1.327.000
Driftsresultat 182.000 -12.000 -64.000 76.000 84.000
Finansinntekter 2.000 0 0 8.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 0 -1.000 -2.000
Finans 1.000 -2.000 0 7.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 141.000 -12.000 -48.000 63.000 60.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 18.000 16.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 6.000 9.000 16.000 23.000 126.000
Sum varige driftsmidler 6.000 9.000 16.000 23.000 126.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.000 27.000 32.000 23.000 126.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 91.000 14.000 14.000 117.000 81.000
Andre fordringer 24.000 5.000 23.000 19.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 122.000 135.000 133.000 188.000 224.000
Sum omløpsmidler 237.000 155.000 170.000 324.000 310.000
Sum eiendeler 243.000 182.000 202.000 347.000 436.000
Sum opptjent egenkapital 142.000 1.000 13.000 63.000 90.000
Sum egenkapital 172.000 31.000 43.000 93.000 120.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 70.000 56.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 24.000 70.000 56.000
Leverandørgjeld 12.000 7.000 2.000 10.000 12.000
Betalbar skatt 24.000 -21.000 0 21.000 22.000
Skyldig offentlige avgifter 43.000 76.000 56.000 71.000 108.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld -8.000 89.000 78.000 82.000 117.000
Sum kortsiktig gjeld 71.000 151.000 136.000 184.000 259.000
Sum gjeld og egenkapital 243.000 182.000 203.000 347.000 435.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 166.000 4.000 34.000 140.000 51.000
Likviditetsgrad 1 3.3 1 1.3 1.8 1.2
Likviditetsgrad 2 3.3 1 1.3 1.8 1.2
Soliditet 70.8 1 21.2 26.8 27.6
Resultatgrad 13.6 -0.9 -4.5 5.1 5.9
Rentedekningsgrad 1 84.0 42.5
Gjeldsgrad 0.4 4.9 3.7 2.7 2.6
Total kapitalrentabilitet 75.7 -6.6 -31.5 24.2 19.5
Signatur
03.12.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex