Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ticket Feriereiser AS
Juridisk navn:  Ticket Feriereiser AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22051500
Postboks 6288 Etterstad Fredrik Selmers vei 6 Fax: 22051501
0603 Oslo 663 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 961563194
Aksjekapital: 10.000.000 NOK
Antall ansatte: 51
Etableringsdato: 6/1/1991 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: ticket reisebyrå norge as
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.69%
Resultat  
  
-6.35%
Egenkapital  
  
9.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 190.434.000 180.181.000 146.358.000 124.012.000 109.466.000
Resultat: 22.950.000 24.507.000 37.617.000 33.941.000 15.395.000
Egenkapital: 215.961.000 198.074.000 179.357.000 150.942.000 125.889.000
Regnskap for  Ticket Feriereiser AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 190.434.000 180.181.000 146.358.000 124.012.000 109.466.000
Driftskostnader -171.284.000 -158.426.000 -111.110.000 -92.869.000 -96.383.000
Driftsresultat 19.150.000 21.755.000 35.248.000 31.144.000 13.082.000
Finansinntekter 3.913.000 2.824.000 2.486.000 2.967.000 2.478.000
Finanskostnader -113.000 -72.000 -117.000 -169.000 -164.000
Finans 3.800.000 2.752.000 2.369.000 2.798.000 2.314.000
Resultat før skatt 22.950.000 24.507.000 37.617.000 33.941.000 15.395.000
Skattekostnad -5.063.000 -5.790.000 -9.202.000 -8.887.000 -5.619.000
Årsresultat 17.887.000 18.717.000 28.415.000 25.054.000 9.776.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 95.979.000 93.628.000 91.939.000 95.576.000 102.935.000
Sum omløpsmidler 227.416.000 209.194.000 207.308.000 148.022.000 127.785.000
Sum eiendeler 323.395.000 302.822.000 299.247.000 243.598.000 230.720.000
Sum opptjent egenkapital 124.623.000 106.736.000 88.019.000 59.604.000 34.550.000
Sum egenkapital 215.961.000 198.074.000 179.357.000 150.942.000 125.889.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 107.433.000 104.747.000 119.889.000 92.656.000 104.831.000
Sum gjeld og egenkapital 323.394.000 302.821.000 299.246.000 243.598.000 230.719.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 190.434.000 180.181.000 146.358.000 124.012.000 109.466.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 190.434.000 180.181.000 146.358.000 124.012.000 109.466.000
Varekostnad -60.843.000 -45.255.000 0 0 0
Lønninger -41.868.000 -40.925.000 -42.765.000 -41.057.000 -42.546.000
Avskrivning -213.000 -377.000 -527.000 -743.000 -7.906.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -68.360.000 -71.869.000 -67.818.000 -51.069.000 -45.931.000
Driftskostnader -171.284.000 -158.426.000 -111.110.000 -92.869.000 -96.383.000
Driftsresultat 19.150.000 21.755.000 35.248.000 31.144.000 13.082.000
Finansinntekter 3.913.000 2.824.000 2.486.000 2.967.000 2.478.000
Finanskostnader -113.000 -72.000 -117.000 -169.000 -164.000
Finans 3.800.000 2.752.000 2.369.000 2.798.000 2.314.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 17.887.000 18.717.000 28.415.000 25.054.000 9.776.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.057.000 2.972.000 3.350.000 9.027.000 17.914.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 212.000 425.000 769.000 1.078.000 1.597.000
Sum varige driftsmidler 212.000 425.000 769.000 1.078.000 1.597.000
Sum finansielle anleggsmidler 92.709.000 90.231.000 87.819.000 85.471.000 83.423.000
Sum anleggsmidler 95.979.000 93.628.000 91.939.000 95.576.000 102.935.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.318.000 370.000 306.000 222.000 121.000
Andre fordringer 43.476.000 47.677.000 205.633.000 39.226.000 126.366.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.240.000 1.214.000 1.368.000 1.350.000 1.298.000
Sum omløpsmidler 227.416.000 209.194.000 207.308.000 148.022.000 127.785.000
Sum eiendeler 323.395.000 302.822.000 299.247.000 243.598.000 230.720.000
Sum opptjent egenkapital 124.623.000 106.736.000 88.019.000 59.604.000 34.550.000
Sum egenkapital 215.961.000 198.074.000 179.357.000 150.942.000 125.889.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 323.000 249.000 0 239.000 23.160.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 17.607.000 12.806.000 20.622.000 26.377.000 19.651.000
Betalbar skatt 5.148.000 5.411.000 3.526.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.514.000 2.482.000 2.484.000 2.457.000 2.365.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 81.842.000 83.799.000 93.258.000 63.582.000 59.655.000
Sum kortsiktig gjeld 107.433.000 104.747.000 119.889.000 92.656.000 104.831.000
Sum gjeld og egenkapital 323.394.000 302.821.000 299.246.000 243.598.000 230.719.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 119.983.000 104.447.000 87.419.000 55.366.000 22.954.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2 1.7 1.6 1.2
Likviditetsgrad 2 2.1 2 1.7 1.6 1.3
Soliditet 66.8 65.4 59.9 6 54.6
Resultatgrad 10.1 12.1 24.1 25.1 12.0
Rentedekningsgrad 169.5 302.2 301.3 184.3 94.9
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.7 0.6 0.8
Total kapitalrentabilitet 7.1 8.1 12.6 1 6.7
Signatur
14.10.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
14.10.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex