Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Thress AS
Juridisk navn:  Thress AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63810219
Storgata 13A Storgata 13A Fax:
2000 Lillestrøm 2000 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 977277922
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/1997 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Viken As
Utvikling:
Omsetning  
  
57.26%
Resultat  
  
-10.57%
Egenkapital  
  
49.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.908.000 2.485.000 826.000 1.042.000 1.272.000
Resultat: 829.000 927.000 -797.000 -133.000 804.000
Egenkapital: -438.000 -870.000 -1.796.000 -1.000.000 -854.000
Regnskap for  Thress AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.908.000 2.485.000 826.000 1.042.000 1.272.000
Driftskostnader -1.739.000 -2.355.000 -1.792.000 -1.234.000 -273.000
Driftsresultat 2.170.000 130.000 -966.000 -193.000 999.000
Finansinntekter -1.340.000 937.000 486.000 474.000 -52.000
Finanskostnader -1.000 -140.000 -317.000 -415.000 -143.000
Finans -1.341.000 797.000 169.000 59.000 -195.000
Resultat før skatt 829.000 927.000 -797.000 -133.000 804.000
Skattekostnad -397.000 0 0 0 -233.000
Årsresultat 432.000 927.000 -797.000 -133.000 571.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.174.000 882.000 1.050.000 1.974.000 2.194.000
Sum omløpsmidler 1.556.000 2.228.000 1.222.000 1.251.000 971.000
Sum eiendeler 2.730.000 3.110.000 2.272.000 3.225.000 3.165.000
Sum opptjent egenkapital -538.000 -970.000 -1.896.000 -1.100.000 -954.000
Sum egenkapital -438.000 -870.000 -1.796.000 -1.000.000 -854.000
Sum langsiktig gjeld 2.753.000 3.943.000 4.039.000 4.120.000 3.777.000
Sum kortsiktig gjeld 415.000 36.000 29.000 105.000 243.000
Sum gjeld og egenkapital 2.730.000 3.109.000 2.272.000 3.225.000 3.166.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.908.000 2.485.000 826.000 1.042.000 1.272.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.908.000 2.485.000 826.000 1.042.000 1.272.000
Varekostnad -191.000 -554.000 -146.000 -7.000 -20.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -58.000 -63.000 -64.000 -124.000 -113.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.490.000 -1.738.000 -1.582.000 -1.103.000 -140.000
Driftskostnader -1.739.000 -2.355.000 -1.792.000 -1.234.000 -273.000
Driftsresultat 2.170.000 130.000 -966.000 -193.000 999.000
Finansinntekter -1.340.000 937.000 486.000 474.000 -52.000
Finanskostnader -1.000 -140.000 -317.000 -415.000 -143.000
Finans -1.341.000 797.000 169.000 59.000 -195.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 432.000 927.000 -797.000 -133.000 571.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 1.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 621.000 634.000 619.000 1.578.000 1.573.000
Sum varige driftsmidler 621.000 634.000 619.000 1.578.000 1.573.000
Sum finansielle anleggsmidler 554.000 248.000 431.000 396.000 620.000
Sum anleggsmidler 1.174.000 882.000 1.050.000 1.974.000 2.194.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 24.000 118.000 183.000 109.000 270.000
Andre fordringer 72.000 9.000 15.000 277.000 324.000
Sum investeringer 1.351.000 2.091.000 965.000 749.000 337.000
Kasse, bank 109.000 10.000 58.000 116.000 40.000
Sum omløpsmidler 1.556.000 2.228.000 1.222.000 1.251.000 971.000
Sum eiendeler 2.730.000 3.110.000 2.272.000 3.225.000 3.165.000
Sum opptjent egenkapital -538.000 -970.000 -1.896.000 -1.100.000 -954.000
Sum egenkapital -438.000 -870.000 -1.796.000 -1.000.000 -854.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.753.000 3.943.000 4.039.000 4.120.000 3.777.000
Leverandørgjeld 7.000 4.000 25.000 20.000 9.000
Betalbar skatt 397.000 0 0 -5.000 233.000
Skyldig offentlige avgifter 7.000 28.000 0 90.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000 4.000 3.000 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 415.000 36.000 29.000 105.000 243.000
Sum gjeld og egenkapital 2.730.000 3.109.000 2.272.000 3.225.000 3.166.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.141.000 2.192.000 1.193.000 1.146.000 728.000
Likviditetsgrad 1 3.7 61.9 42.1 11.9 4.0
Likviditetsgrad 2 3.7 61.9 42.1 12.0 4.0
Soliditet - -31.0 -27.0
Resultatgrad 55.5 5.2 -116.9 -18.5 78.5
Rentedekningsgrad 2 0.9 0.7 6.6
Gjeldsgrad -7.2 -4.6 -2.3 -4.2 -4.7
Total kapitalrentabilitet 30.4 34.3 -21.1 8.7 29.9
Signatur
04.11.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.11.2013
STYRETS LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex