Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tetenvegen Eiendom As
Juridisk navn:  Tetenvegen Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kaffegata 73 Kaffegata 73 Fax:
2270 Flisa 2270 Flisa
Fylke: Kommune:
Innlandet Åsnes
Org.nr: 919691581
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/14/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Solør Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
12814.89%
Egenkapital  
  
14982.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 63.552.000 0
Resultat: 5.976.000 -47.000
Egenkapital: 2.530.000 -17.000
Regnskap for  Tetenvegen Eiendom As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 63.552.000 0
Driftskostnader -56.505.000 -47.000
Driftsresultat 7.046.000 -47.000
Finansinntekter 2.000 0
Finanskostnader -1.073.000 0
Finans -1.071.000 0
Resultat før skatt 5.976.000 -47.000
Skattekostnad -1.303.000 0
Årsresultat 4.673.000 -47.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 59.450.000 103.000
Sum eiendeler 59.450.000 103.000
Sum opptjent egenkapital 0 -47.000
Sum egenkapital 2.530.000 -17.000
Sum langsiktig gjeld 42.249.000 0
Sum kortsiktig gjeld 14.671.000 119.000
Sum gjeld og egenkapital 59.450.000 102.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 63.552.000 0
Driftsinntekter 63.552.000 0
Varekostnad -55.077.000 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.428.000 -47.000
Driftskostnader -56.505.000 -47.000
Driftsresultat 7.046.000 -47.000
Finansinntekter 2.000 0
Finanskostnader -1.073.000 0
Finans -1.071.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -4.626.000 0
Årsresultat 4.673.000 -47.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 56.520.000 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 2.930.000 103.000
Sum omløpsmidler 59.450.000 103.000
Sum eiendeler 59.450.000 103.000
Sum opptjent egenkapital 0 -47.000
Sum egenkapital 2.530.000 -17.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.303.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 42.249.000 0
Leverandørgjeld 7.301.000 19.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte -4.626.000 0
Annen kortsiktig gjeld 2.744.000 100.000
Sum kortsiktig gjeld 14.671.000 119.000
Sum gjeld og egenkapital 59.450.000 102.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 44.779.000 -16.000
Likviditetsgrad 1 4.1 0.9
Likviditetsgrad 2 4.1 0.9
Soliditet 4.3 -16.7
Resultatgrad 11.1
Rentedekningsgrad 6.6
Gjeldsgrad 22.5
Total kapitalrentabilitet 11.9 -46.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex