Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tete Invest AS
Juridisk navn:  Tete Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97078718
Erika Nissens Vei 9 Erika Nissens Vei 9 Fax:
4023 Stavanger 4023 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 992574755
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/15/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Randaberg Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
61.8%
Resultat  
  
80.86%
Egenkapital  
  
50.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.008.000 623.000 913.000 1.633.000 1.492.000
Resultat: 841.000 465.000 323.000 536.000 1.137.000
Egenkapital: 2.213.000 1.468.000 1.091.000 2.329.000 2.009.000
Regnskap for  Tete Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.008.000 623.000 913.000 1.633.000 1.492.000
Driftskostnader -173.000 -168.000 -609.000 -913.000 -402.000
Driftsresultat 836.000 455.000 304.000 720.000 1.091.000
Finansinntekter 6.000 10.000 19.000 44.000 47.000
Finanskostnader 0 0 0 -228.000 -1.000
Finans 6.000 10.000 19.000 -184.000 46.000
Resultat før skatt 841.000 465.000 323.000 536.000 1.137.000
Skattekostnad -96.000 -88.000 -162.000 -215.000 -354.000
Årsresultat 746.000 377.000 161.000 321.000 782.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 416.000 221.000 242.000 66.000 370.000
Sum omløpsmidler 2.196.000 2.147.000 3.196.000 3.015.000 2.612.000
Sum eiendeler 2.612.000 2.368.000 3.438.000 3.081.000 2.982.000
Sum opptjent egenkapital 2.113.000 1.368.000 991.000 2.229.000 1.909.000
Sum egenkapital 2.213.000 1.468.000 1.091.000 2.329.000 2.009.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 398.000 900.000 2.347.000 751.000 973.000
Sum gjeld og egenkapital 2.611.000 2.368.000 3.438.000 3.080.000 2.982.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.008.000 623.000 913.000 1.633.000 1.492.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.008.000 623.000 913.000 1.633.000 1.492.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -22.000 -22.000 -49.000 -249.000 -22.000
Avskrivning -5.000 -21.000 -40.000 -78.000 -78.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -146.000 -125.000 -520.000 -586.000 -302.000
Driftskostnader -173.000 -168.000 -609.000 -913.000 -402.000
Driftsresultat 836.000 455.000 304.000 720.000 1.091.000
Finansinntekter 6.000 10.000 19.000 44.000 47.000
Finanskostnader 0 0 0 -228.000 -1.000
Finans 6.000 10.000 19.000 -184.000 46.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 746.000 377.000 161.000 321.000 782.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 38.000 114.000
Driftsløsøre 1.000 6.000 27.000 13.000 15.000
Sum varige driftsmidler 1.000 6.000 27.000 51.000 129.000
Sum finansielle anleggsmidler 415.000 215.000 215.000 15.000 242.000
Sum anleggsmidler 416.000 221.000 242.000 66.000 370.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 475.000 306.000 153.000 284.000 363.000
Andre fordringer 407.000 1.000 0 1.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.314.000 1.839.000 3.043.000 2.730.000 2.249.000
Sum omløpsmidler 2.196.000 2.147.000 3.196.000 3.015.000 2.612.000
Sum eiendeler 2.612.000 2.368.000 3.438.000 3.081.000 2.982.000
Sum opptjent egenkapital 2.113.000 1.368.000 991.000 2.229.000 1.909.000
Sum egenkapital 2.213.000 1.468.000 1.091.000 2.329.000 2.009.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 11.000 11.000 4.000 3.000
Betalbar skatt 96.000 88.000 162.000 215.000 354.000
Skyldig offentlige avgifter 300.000 186.000 177.000 111.000 135.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 616.000 596.000 421.000 480.000
Sum kortsiktig gjeld 398.000 900.000 2.347.000 751.000 973.000
Sum gjeld og egenkapital 2.611.000 2.368.000 3.438.000 3.080.000 2.982.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.798.000 1.247.000 849.000 2.264.000 1.639.000
Likviditetsgrad 1 5.5 2.4 1.4 4.0 2.7
Likviditetsgrad 2 5.5 2.4 1.4 4.1 2.7
Soliditet 84.8 6 31.7 75.6 67.4
Resultatgrad 82.9 7 33.3 44.1 73.1
Rentedekningsgrad 3.4 1138.0
Gjeldsgrad 0.2 0.6 2.2 0.3 0.5
Total kapitalrentabilitet 32.2 19.6 9.4 24.8 38.2
Signatur
29.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex