Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tete Eiendom As
Juridisk navn:  Tete Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fallerveien 41 Fallerveien 41 Fax:
1900 Fetsund 1900 Fetsund
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 915812406
Aksjekapital: 50.000 NOK
Etableringsdato: 6/10/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aurskog Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
45.19%
Resultat  
  
36.28%
Egenkapital  
  
-37.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 196.000 135.000 69.000 0
Resultat: -72.000 -113.000 -122.000 0
Egenkapital: -269.000 -196.000 -83.000 39.000
Regnskap for  Tete Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 196.000 135.000 69.000 0
Driftskostnader -64.000 -54.000 -67.000 0
Driftsresultat 132.000 80.000 2.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -205.000 -194.000 -124.000 0
Finans -205.000 -194.000 -124.000 0
Resultat før skatt -72.000 -113.000 -122.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -72.000 -113.000 -122.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.087.000 3.987.000 3.691.000 0
Sum omløpsmidler 185.000 272.000 194.000 39.000
Sum eiendeler 4.272.000 4.259.000 3.885.000 39.000
Sum opptjent egenkapital -308.000 -236.000 -122.000 0
Sum egenkapital -269.000 -196.000 -83.000 39.000
Sum langsiktig gjeld 4.454.000 4.454.000 3.968.000 0
Sum kortsiktig gjeld 87.000 1.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 4.272.000 4.258.000 3.885.000 39.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 196.000 135.000 69.000 0
Driftsinntekter 196.000 135.000 69.000 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -64.000 -54.000 -67.000 0
Driftskostnader -64.000 -54.000 -67.000 0
Driftsresultat 132.000 80.000 2.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -205.000 -194.000 -124.000 0
Finans -205.000 -194.000 -124.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -72.000 -113.000 -122.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 4.087.000 3.987.000 3.691.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.087.000 3.987.000 3.691.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.087.000 3.987.000 3.691.000 0
Varebeholdning 176.000 102.000 63.000 0
Kundefordringer 9.000 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 170.000 132.000 39.000
Sum omløpsmidler 185.000 272.000 194.000 39.000
Sum eiendeler 4.272.000 4.259.000 3.885.000 39.000
Sum opptjent egenkapital -308.000 -236.000 -122.000 0
Sum egenkapital -269.000 -196.000 -83.000 39.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.454.000 4.454.000 3.968.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 87.000 1.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 87.000 1.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 4.272.000 4.258.000 3.885.000 39.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 98.000 271.000 194.000 39.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2
Likviditetsgrad 2 0.1 1 0 0.0
Soliditet -6.3 -4.6 -2.1 100.0
Resultatgrad 67.3 59.3 2.9
Rentedekningsgrad 0.6 0.4 0
Gjeldsgrad -16.9 -22.7 -47.8 0.0
Total kapitalrentabilitet 3.1 1.9 0.1 0.0
Signatur
24.08.2015
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex