Tertnesveien 95 AS
Juridisk navn:  Tertnesveien 95 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91142228
Morviksanden 33 Morviksanden 33 Fax:
5124 Morvik 5124 Morvik
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 989388142
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/23/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Primo Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-1.11%
Egenkapital  
  
-15.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000
Resultat: 267.000 270.000 265.000 299.000 246.000
Egenkapital: 261.000 309.000 351.000 387.000 416.000
Regnskap for  Tertnesveien 95 AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000
Driftskostnader -197.000 -206.000 -203.000 -168.000 -204.000
Driftsresultat 343.000 335.000 337.000 373.000 336.000
Finansinntekter 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000
Finanskostnader -77.000 -66.000 -74.000 -78.000 -95.000
Finans -76.000 -64.000 -71.000 -74.000 -90.000
Resultat før skatt 267.000 270.000 265.000 299.000 246.000
Skattekostnad -72.000 -75.000 -75.000 -89.000 -73.000
Årsresultat 195.000 195.000 190.000 210.000 173.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.534.000 1.653.000 1.772.000 1.891.000 2.009.000
Sum omløpsmidler 1.096.000 1.140.000 1.008.000 1.085.000 1.222.000
Sum eiendeler 2.630.000 2.793.000 2.780.000 2.976.000 3.231.000
Sum opptjent egenkapital 161.000 209.000 251.000 287.000 316.000
Sum egenkapital 261.000 309.000 351.000 387.000 416.000
Sum langsiktig gjeld 1.374.000 1.548.000 1.714.000 1.874.000 2.028.000
Sum kortsiktig gjeld 995.000 936.000 715.000 714.000 787.000
Sum gjeld og egenkapital 2.630.000 2.793.000 2.780.000 2.975.000 3.231.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000
Driftsinntekter 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -119.000 -119.000 -119.000 -119.000 -119.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -78.000 -87.000 -84.000 -49.000 -85.000
Driftskostnader -197.000 -206.000 -203.000 -168.000 -204.000
Driftsresultat 343.000 335.000 337.000 373.000 336.000
Finansinntekter 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000
Finanskostnader -77.000 -66.000 -74.000 -78.000 -95.000
Finans -76.000 -64.000 -71.000 -74.000 -90.000
Konsernbidrag -242.000 -237.000 -226.000 -239.000 -193.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 195.000 195.000 190.000 210.000 173.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.534.000 1.653.000 1.772.000 1.891.000 2.009.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.534.000 1.653.000 1.772.000 1.891.000 2.009.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.534.000 1.653.000 1.772.000 1.891.000 2.009.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 720.000 540.000 360.000 360.000 540.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.000 38.000 134.000 172.000 105.000
Sum omløpsmidler 1.096.000 1.140.000 1.008.000 1.085.000 1.222.000
Sum eiendeler 2.630.000 2.793.000 2.780.000 2.976.000 3.231.000
Sum opptjent egenkapital 161.000 209.000 251.000 287.000 316.000
Sum egenkapital 261.000 309.000 351.000 387.000 416.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 351.000 328.000 318.000 344.000 281.000
Sum langsiktig gjeld 1.374.000 1.548.000 1.714.000 1.874.000 2.028.000
Leverandørgjeld 6.000 6.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 1.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 639.000 602.000 397.000 370.000 505.000
Sum kortsiktig gjeld 995.000 936.000 715.000 714.000 787.000
Sum gjeld og egenkapital 2.630.000 2.793.000 2.780.000 2.975.000 3.231.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 101.000 204.000 293.000 371.000 435.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.2 1.4 1.5 1.6
Likviditetsgrad 2 1.1 1.2 1.4 1.6 1.6
Soliditet 9.9 11.1 12.6 13.0 12.9
Resultatgrad 63.5 6 62.4 69.1 62.2
Rentedekningsgrad 4.5 5.1 4.6 4.8 3.6
Gjeldsgrad 9.1 8 6.9 6.7 6.8
Total kapitalrentabilitet 13.1 12.1 12.2 12.7 10.6
Prokurister
23.12.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex