Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tertnesveien 88 As
Juridisk navn:  Tertnesveien 88 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 270 Indre Arna Magnusvegen 10 Fax:
5888 Bergen 5262 Arnatveit
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 918640290
Aksjekapital: 430.000 NOK
Etableringsdato: 2/8/2017 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Norgesgruppen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.66%
Resultat  
  
0.42%
Egenkapital  
  
16.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 1.756.000 1.631.000
Resultat: 1.182.000 1.177.000
Egenkapital: 6.226.000 5.333.000
Regnskap for  Tertnesveien 88 As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 1.756.000 1.631.000
Driftskostnader -446.000 -426.000
Driftsresultat 1.310.000 1.205.000
Finansinntekter 4.000 1.000
Finanskostnader -133.000 -29.000
Finans -129.000 -28.000
Resultat før skatt 1.182.000 1.177.000
Skattekostnad -289.000 -299.000
Årsresultat 893.000 878.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.124.000 10.415.000
Sum omløpsmidler 131.000 19.000
Sum eiendeler 10.255.000 10.434.000
Sum opptjent egenkapital 5.796.000 4.903.000
Sum egenkapital 6.226.000 5.333.000
Sum langsiktig gjeld 3.600.000 4.600.000
Sum kortsiktig gjeld 429.000 501.000
Sum gjeld og egenkapital 10.255.000 10.434.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 1.756.000 1.631.000
Driftsinntekter 1.756.000 1.631.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning -282.000 -282.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -164.000 -144.000
Driftskostnader -446.000 -426.000
Driftsresultat 1.310.000 1.205.000
Finansinntekter 4.000 1.000
Finanskostnader -133.000 -29.000
Finans -129.000 -28.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 893.000 878.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 373.000 383.000
Fast eiendom 9.750.000 10.032.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 9.750.000 10.032.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 10.124.000 10.415.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 131.000 19.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 0 0
Sum omløpsmidler 131.000 19.000
Sum eiendeler 10.255.000 10.434.000
Sum opptjent egenkapital 5.796.000 4.903.000
Sum egenkapital 6.226.000 5.333.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.600.000 4.600.000
Leverandørgjeld 6.000 1.000
Betalbar skatt 279.000 288.000
Skyldig offentlige avgifter 68.000 65.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 76.000 147.000
Sum kortsiktig gjeld 429.000 501.000
Sum gjeld og egenkapital 10.255.000 10.434.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -298.000 -482.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0
Likviditetsgrad 2 0.3 0
Soliditet 60.7 51.1
Resultatgrad 74.6 73.9
Rentedekningsgrad 9.8 41.6
Gjeldsgrad 0.6 1
Total kapitalrentabilitet 12.8 11.6
Signatur
09.06.2017
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex