Tertnesveien 2a As
Juridisk navn:  Tertnesveien 2a As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47891500
Fossane 61 Fossane 61 Fax:
5132 Nyborg 5132 Nyborg
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 998748615
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/28/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hagel As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-102.62%
Egenkapital  
  
-5%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 625.000 81.000 180.000 205.000
Resultat: -16.000 611.000 -197.000 -23.000 -2.000
Egenkapital: 304.000 320.000 -172.000 25.000 46.000
Regnskap for  Tertnesveien 2a As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 625.000 81.000 180.000 205.000
Driftskostnader -16.000 -14.000 -203.000 -84.000 -82.000
Driftsresultat -16.000 611.000 -122.000 96.000 123.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader -1.000 0 -76.000 -120.000 -125.000
Finans -1.000 0 -75.000 -120.000 -125.000
Resultat før skatt -16.000 611.000 -197.000 -23.000 -2.000
Skattekostnad 0 -119.000 0 2.000 1.000
Årsresultat -16.000 491.000 -197.000 -21.000 -2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 2.661.000 2.717.000
Sum omløpsmidler 327.000 463.000 490.000 60.000 89.000
Sum eiendeler 327.000 463.000 490.000 2.721.000 2.806.000
Sum opptjent egenkapital 280.000 296.000 -195.000 1.000 22.000
Sum egenkapital 304.000 320.000 -172.000 25.000 46.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 625.000 2.651.000 2.708.000
Sum kortsiktig gjeld 23.000 143.000 36.000 45.000 52.000
Sum gjeld og egenkapital 327.000 463.000 490.000 2.721.000 2.806.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 625.000 81.000 180.000 205.000
Driftsinntekter 0 625.000 81.000 180.000 205.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 -56.000 -56.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.000 -14.000 -203.000 -28.000 -26.000
Driftskostnader -16.000 -14.000 -203.000 -84.000 -82.000
Driftsresultat -16.000 611.000 -122.000 96.000 123.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader -1.000 0 -76.000 -120.000 -125.000
Finans -1.000 0 -75.000 -120.000 -125.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -16.000 491.000 -197.000 -21.000 -2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 2.661.000 2.717.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 2.661.000 2.717.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 2.661.000 2.717.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 38.000 56.000
Andre fordringer 3.000 3.000 1.000 3.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 325.000 460.000 489.000 20.000 30.000
Sum omløpsmidler 327.000 463.000 490.000 60.000 89.000
Sum eiendeler 327.000 463.000 490.000 2.721.000 2.806.000
Sum opptjent egenkapital 280.000 296.000 -195.000 1.000 22.000
Sum egenkapital 304.000 320.000 -172.000 25.000 46.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 625.000 2.651.000 2.708.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 119.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 13.000 40.000 46.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 23.000 23.000 23.000 5.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 23.000 143.000 36.000 45.000 52.000
Sum gjeld og egenkapital 327.000 463.000 490.000 2.721.000 2.806.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 304.000 320.000 454.000 15.000 37.000
Likviditetsgrad 1 14.2 3.2 13.6 1.3 1.7
Likviditetsgrad 2 14.2 3.2 13.6 1.4 1.8
Soliditet 9 69.1 -35.2 0.9 1.6
Resultatgrad 97.8 -150.6 53.3 60.0
Rentedekningsgrad - -1.6 0.8 1.0
Gjeldsgrad 0.1 0.4 -3.8 107.8 60.0
Total kapitalrentabilitet -4.9 1 -24.7 3.5 4.4
Signatur
05.04.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
05.04.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex