Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tertnesparken Barnehage As
Juridisk navn:  Tertnesparken Barnehage As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55195840
Tertnesveien 24 Tertnesveien 24 Fax: 55184604
5113 Tertnes 5113 Tertnes
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 988995800
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 11/28/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Pbl Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.35%
Resultat  
  
-368.06%
Egenkapital  
  
-27.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.925.000 4.908.000 4.700.000 4.790.000 4.634.000
Resultat: -337.000 -72.000 -78.000 60.000 162.000
Egenkapital: 887.000 1.224.000 1.296.000 1.373.000 1.313.000
Regnskap for  Tertnesparken Barnehage As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.925.000 4.908.000 4.700.000 4.790.000 4.634.000
Driftskostnader -5.263.000 -4.982.000 -4.777.000 -4.734.000 -4.481.000
Driftsresultat -338.000 -73.000 -77.000 56.000 153.000
Finansinntekter 4.000 8.000 8.000 14.000 21.000
Finanskostnader -4.000 -6.000 -9.000 -10.000 -12.000
Finans 0 2.000 -1.000 4.000 9.000
Resultat før skatt -337.000 -72.000 -78.000 60.000 162.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -337.000 -72.000 -78.000 60.000 162.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 534.000 654.000 758.000 872.000 942.000
Sum omløpsmidler 1.094.000 1.467.000 1.409.000 1.407.000 1.505.000
Sum eiendeler 1.628.000 2.121.000 2.167.000 2.279.000 2.447.000
Sum opptjent egenkapital 787.000 1.124.000 1.196.000 1.273.000 1.213.000
Sum egenkapital 887.000 1.224.000 1.296.000 1.373.000 1.313.000
Sum langsiktig gjeld 65.000 127.000 187.000 245.000 379.000
Sum kortsiktig gjeld 677.000 770.000 685.000 661.000 754.000
Sum gjeld og egenkapital 1.629.000 2.121.000 2.168.000 2.279.000 2.446.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 964.000 864.000 828.000 845.000 835.000
Andre inntekter 3.961.000 4.044.000 3.872.000 3.944.000 3.800.000
Driftsinntekter 4.925.000 4.908.000 4.700.000 4.790.000 4.634.000
Varekostnad -141.000 -108.000 -91.000 -89.000 -87.000
Lønninger -4.326.000 -3.996.000 -3.856.000 -3.777.000 -3.620.000
Avskrivning -162.000 -167.000 -164.000 -150.000 -129.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -634.000 -711.000 -666.000 -718.000 -645.000
Driftskostnader -5.263.000 -4.982.000 -4.777.000 -4.734.000 -4.481.000
Driftsresultat -338.000 -73.000 -77.000 56.000 153.000
Finansinntekter 4.000 8.000 8.000 14.000 21.000
Finanskostnader -4.000 -6.000 -9.000 -10.000 -12.000
Finans 0 2.000 -1.000 4.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -337.000 -72.000 -78.000 60.000 162.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 394.000 539.000 683.000 778.000 907.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 140.000 115.000 75.000 94.000 34.000
Sum varige driftsmidler 534.000 654.000 758.000 872.000 942.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 534.000 654.000 758.000 872.000 942.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 29.000 13.000 7.000 35.000 10.000
Andre fordringer 110.000 169.000 149.000 166.000 180.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 955.000 1.286.000 1.254.000 1.206.000 1.315.000
Sum omløpsmidler 1.094.000 1.467.000 1.409.000 1.407.000 1.505.000
Sum eiendeler 1.628.000 2.121.000 2.167.000 2.279.000 2.447.000
Sum opptjent egenkapital 787.000 1.124.000 1.196.000 1.273.000 1.213.000
Sum egenkapital 887.000 1.224.000 1.296.000 1.373.000 1.313.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 65.000 127.000 187.000 245.000 379.000
Leverandørgjeld 38.000 147.000 79.000 29.000 83.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 250.000 267.000 229.000 265.000 290.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 389.000 356.000 376.000 368.000 381.000
Sum kortsiktig gjeld 677.000 770.000 685.000 661.000 754.000
Sum gjeld og egenkapital 1.629.000 2.121.000 2.168.000 2.279.000 2.446.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 417.000 697.000 724.000 746.000 751.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.9 2.1 2.1 2.0
Likviditetsgrad 2 1.6 1.9 2.1 2.2 2.0
Soliditet 54.5 57.7 59.8 60.2 53.7
Resultatgrad -6.9 -1.5 -1.6 1.2 3.3
Rentedekningsgrad -84.5 -12.2 -8.6 7.0 14.5
Gjeldsgrad 0.8 0.7 0.7 0.7 0.9
Total kapitalrentabilitet -20.5 -3.1 -3.2 3.1 7.1
Signatur
09.05.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex