Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tertneshøyden As
Juridisk navn:  Tertneshøyden As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Ing. K. Dømbe Fanavegen 221C C/O Ing. K. Dømbe Fanavegen 221C Fax:
5239 Rådal 5239 Rådal
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 917594368
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/4/2016 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon AS
Regnskapsfører: Ole Moen Bergen As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-347.62%
Egenkapital  
  
-29500%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 8.100.000 0 0
Resultat: -376.000 -84.000 -32.000
Egenkapital: -294.000 1.000 66.000
Regnskap for  Tertneshøyden As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.100.000 0 0
Driftskostnader -8.476.000 -84.000 -9.000
Driftsresultat -377.000 -84.000 -9.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 -23.000
Finans 1.000 0 -23.000
Resultat før skatt -376.000 -84.000 -32.000
Skattekostnad 81.000 19.000 11.000
Årsresultat -294.000 -65.000 -21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 111.000 30.000 11.000
Sum omløpsmidler 6.893.000 11.897.000 10.622.000
Sum eiendeler 7.004.000 11.927.000 10.633.000
Sum opptjent egenkapital -394.000 -99.000 -21.000
Sum egenkapital -294.000 1.000 66.000
Sum langsiktig gjeld 7.265.000 11.898.000 10.513.000
Sum kortsiktig gjeld 32.000 27.000 54.000
Sum gjeld og egenkapital 7.003.000 11.926.000 10.632.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.100.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 8.100.000 0 0
Varekostnad -8.335.000 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -141.000 -84.000 -9.000
Driftskostnader -8.476.000 -84.000 -9.000
Driftsresultat -377.000 -84.000 -9.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 -23.000
Finans 1.000 0 -23.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -294.000 -65.000 -21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 111.000 30.000 11.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 111.000 30.000 11.000
Varebeholdning 6.023.000 11.780.000 6.167.000
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 4.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 870.000 117.000 4.450.000
Sum omløpsmidler 6.893.000 11.897.000 10.622.000
Sum eiendeler 7.004.000 11.927.000 10.633.000
Sum opptjent egenkapital -394.000 -99.000 -21.000
Sum egenkapital -294.000 1.000 66.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.265.000 11.898.000 10.513.000
Leverandørgjeld 28.000 22.000 48.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 5.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 32.000 27.000 54.000
Sum gjeld og egenkapital 7.003.000 11.926.000 10.632.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.861.000 11.870.000 10.568.000
Likviditetsgrad 1 215. 440 196.
Likviditetsgrad 2 27.2 4.3 82.5
Soliditet -4.2 0 0.6
Resultatgrad -4.7
Rentedekningsgrad -0.4
Gjeldsgrad -24.8 1 160.1
Total kapitalrentabilitet -5.4 -0.7 -0.1
Signatur
03.02.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
03.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex