Tertnesflaten Borettslag
Juridisk navn:  Tertnesflaten Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45287016
C/O Obos Postboks 6666 St. Olavs Plass C/O Obos Stor-Bergen Vestre Strømkaien 7 Fax:
0129 Oslo 5008 Bergen
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 992325038
Aksjekapital: 135.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/24/2008
Foretakstype: BRL
Revisor: Revisorgruppen Hordaland As
Regnskapsfører: Obos Bbl
Utvikling:
Omsetning  
  
2.78%
Resultat  
  
8.15%
Egenkapital  
  
28.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.333.000 3.243.000 3.197.000 3.143.000 3.519.000
Resultat: 1.819.000 1.682.000 1.387.000 1.373.000 1.643.000
Egenkapital: 8.097.000 6.278.000 4.596.000 3.209.000 1.836.000
Regnskap for  Tertnesflaten Borettslag
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.333.000 3.243.000 3.197.000 3.143.000 3.519.000
Driftskostnader -813.000 -844.000 -1.114.000 -828.000 -669.000
Driftsresultat 2.520.000 2.399.000 2.084.000 2.314.000 2.851.000
Finansinntekter 12.000 11.000 13.000 15.000 18.000
Finanskostnader -712.000 -728.000 -710.000 -956.000 -1.225.000
Finans -700.000 -717.000 -697.000 -941.000 -1.207.000
Resultat før skatt 1.819.000 1.682.000 1.387.000 1.373.000 1.643.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.819.000 1.682.000 1.387.000 1.373.000 1.643.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 56.079.000 55.670.000 55.670.000 55.670.000 55.681.000
Sum omløpsmidler 941.000 884.000 710.000 1.006.000 1.015.000
Sum eiendeler 57.020.000 56.554.000 56.380.000 56.676.000 56.696.000
Sum opptjent egenkapital 7.962.000 6.143.000 4.461.000 3.074.000 1.701.000
Sum egenkapital 8.097.000 6.278.000 4.596.000 3.209.000 1.836.000
Sum langsiktig gjeld 48.305.000 49.588.000 51.174.000 52.759.000 54.220.000
Sum kortsiktig gjeld 617.000 688.000 610.000 708.000 640.000
Sum gjeld og egenkapital 57.019.000 56.554.000 56.380.000 56.676.000 56.696.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 3.333.000 3.243.000 3.197.000 3.143.000 3.519.000
Driftsinntekter 3.333.000 3.243.000 3.197.000 3.143.000 3.519.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -123.000 -145.000 -86.000 -101.000 -107.000
Avskrivning 0 0 0 -11.000 -14.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -690.000 -699.000 -1.028.000 -716.000 -548.000
Driftskostnader -813.000 -844.000 -1.114.000 -828.000 -669.000
Driftsresultat 2.520.000 2.399.000 2.084.000 2.314.000 2.851.000
Finansinntekter 12.000 11.000 13.000 15.000 18.000
Finanskostnader -712.000 -728.000 -710.000 -956.000 -1.225.000
Finans -700.000 -717.000 -697.000 -941.000 -1.207.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.819.000 1.682.000 1.387.000 1.373.000 1.643.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 56.079.000 55.670.000 55.670.000 55.670.000 55.670.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 11.000
Sum varige driftsmidler 56.079.000 55.670.000 55.670.000 55.670.000 55.681.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 56.079.000 55.670.000 55.670.000 55.670.000 55.681.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 27.000 0
Andre fordringer 90.000 138.000 53.000 66.000 89.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 851.000 746.000 657.000 914.000 926.000
Sum omløpsmidler 941.000 884.000 710.000 1.006.000 1.015.000
Sum eiendeler 57.020.000 56.554.000 56.380.000 56.676.000 56.696.000
Sum opptjent egenkapital 7.962.000 6.143.000 4.461.000 3.074.000 1.701.000
Sum egenkapital 8.097.000 6.278.000 4.596.000 3.209.000 1.836.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 580.000 578.000 565.000 599.000 0
Sum langsiktig gjeld 48.305.000 49.588.000 51.174.000 52.759.000 54.220.000
Leverandørgjeld 18.000 53.000 3.000 2.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 31.000 0 10.000 1.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 16.000 27.000 42.000 97.000 637.000
Sum kortsiktig gjeld 617.000 688.000 610.000 708.000 640.000
Sum gjeld og egenkapital 57.019.000 56.554.000 56.380.000 56.676.000 56.696.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 324.000 196.000 100.000 298.000 375.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.3 1.2 1.4 1.6
Likviditetsgrad 2 1.5 1.3 1.2 1.5 1.6
Soliditet 14.2 11.1 8.2 5.7 3.2
Resultatgrad 75.6 7 65.2 73.6 81.0
Rentedekningsgrad 3.5 3.3 2.9 2.4 2.3
Gjeldsgrad 6 8 11.3 16.7 29.9
Total kapitalrentabilitet 4.4 4.3 3.7 4.1 5.1
Signatur
01.09.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.09.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex