Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tertnes Vann & Bad AS
Juridisk navn:  Tertnes Vann & Bad AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93030687
Rollandslia 110 Rollandslia 110 Fax:
5115 Ulset 5115 Ulset
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 995337134
Aksjekapital: 330.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/22/2010
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Collegium Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.72%
Resultat  
  
-129.82%
Egenkapital  
  
-35.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.012.000 914.000 842.000 865.000 1.499.000
Resultat: -34.000 114.000 -128.000 10.000 -249.000
Egenkapital: 63.000 97.000 -247.000 -119.000 -129.000
Regnskap for  Tertnes Vann & Bad AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.012.000 914.000 842.000 865.000 1.499.000
Driftskostnader -1.046.000 -801.000 -968.000 -855.000 -1.747.000
Driftsresultat -34.000 114.000 -126.000 11.000 -248.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -2.000 -1.000 -1.000
Finans 0 0 -2.000 -1.000 -1.000
Resultat før skatt -34.000 114.000 -128.000 10.000 -249.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -34.000 114.000 -128.000 10.000 -249.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.000 20.000 30.000 58.000 122.000
Sum omløpsmidler 186.000 196.000 205.000 166.000 222.000
Sum eiendeler 196.000 216.000 235.000 224.000 344.000
Sum opptjent egenkapital -267.000 -233.000 -347.000 -219.000 -229.000
Sum egenkapital 63.000 97.000 -247.000 -119.000 -129.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 133.000 119.000 481.000 343.000 472.000
Sum gjeld og egenkapital 196.000 216.000 234.000 224.000 343.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.012.000 895.000 875.000 892.000 1.440.000
Andre inntekter 0 19.000 -33.000 -27.000 59.000
Driftsinntekter 1.012.000 914.000 842.000 865.000 1.499.000
Varekostnad -331.000 -235.000 -292.000 -306.000 -368.000
Lønninger -428.000 -314.000 -431.000 -227.000 -1.072.000
Avskrivning 0 0 0 0 -19.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -287.000 -252.000 -245.000 -322.000 -288.000
Driftskostnader -1.046.000 -801.000 -968.000 -855.000 -1.747.000
Driftsresultat -34.000 114.000 -126.000 11.000 -248.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -2.000 -1.000 -1.000
Finans 0 0 -2.000 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -34.000 114.000 -128.000 10.000 -249.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 30.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 30.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 20.000 30.000 58.000 92.000
Sum anleggsmidler 10.000 20.000 30.000 58.000 122.000
Varebeholdning 20.000 20.000 0 0 0
Kundefordringer 29.000 71.000 158.000 79.000 152.000
Andre fordringer 25.000 22.000 24.000 8.000 38.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 112.000 82.000 23.000 79.000 32.000
Sum omløpsmidler 186.000 196.000 205.000 166.000 222.000
Sum eiendeler 196.000 216.000 235.000 224.000 344.000
Sum opptjent egenkapital -267.000 -233.000 -347.000 -219.000 -229.000
Sum egenkapital 63.000 97.000 -247.000 -119.000 -129.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 24.000 36.000 87.000 39.000 110.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 70.000 52.000 60.000 53.000 89.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 40.000 32.000 335.000 251.000 274.000
Sum kortsiktig gjeld 133.000 119.000 481.000 343.000 472.000
Sum gjeld og egenkapital 196.000 216.000 234.000 224.000 343.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 53.000 77.000 -276.000 -177.000 -250.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.6 0.4 0.5 0.5
Likviditetsgrad 2 1.2 1.5 0.4 0.5 0.5
Soliditet 32.1 44.9 -105.6 -53.1 -37.6
Resultatgrad -3.4 12.5 1.3 -16.5
Rentedekningsgrad 11.0 -248.0
Gjeldsgrad 2.1 1.2 -1.9 -2.9 -3.7
Total kapitalrentabilitet -17.3 52.8 -53.8 4.9 -72.3
Signatur
23.03.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex