Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tertnes Skoles Musikkorps
Juridisk navn:  Tertnes Skoles Musikkorps
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97978843
C/O Tertnes Skole Grønskjeret 5 C/O Tertnes Skole Grønskjeret 5 Fax:
5114 Tertnes 5114 Tertnes
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 979566107
Aksjekapital: 1.208.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/19/1956
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
-26.31%
Resultat  
  
-63.78%
Egenkapital  
  
4.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 846.000 1.148.000 1.333.000 849.000 705.000
Resultat: 46.000 127.000 235.000 38.000 21.000
Egenkapital: 1.254.000 1.204.000 1.077.000 842.000 0
Regnskap for  Tertnes Skoles Musikkorps
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 846.000 1.148.000 1.333.000 849.000 705.000
Driftskostnader -800.000 -1.021.000 -1.098.000 -811.000 -684.000
Driftsresultat 46.000 127.000 235.000 38.000 21.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 46.000 127.000 235.000 38.000 21.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 46.000 127.000 235.000 38.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.450.000 1.427.000 1.272.000 1.131.000 1.092.000
Sum eiendeler 1.450.000 1.427.000 1.272.000 1.131.000 1.092.000
Sum opptjent egenkapital 46.000 127.000 235.000 38.000 0
Sum egenkapital 1.254.000 1.204.000 1.077.000 842.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 196.000 224.000 195.000 289.000 1.092.000
Sum gjeld og egenkapital 1.450.000 1.428.000 1.272.000 1.131.000 1.092.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 396.000 411.000 338.000 400.000 144.000
Andre inntekter 450.000 737.000 996.000 450.000 561.000
Driftsinntekter 846.000 1.148.000 1.333.000 849.000 705.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -800.000 -1.021.000 -1.098.000 -811.000 -684.000
Driftskostnader -800.000 -1.021.000 -1.098.000 -811.000 -684.000
Driftsresultat 46.000 127.000 235.000 38.000 21.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 46.000 127.000 235.000 38.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 65.000 47.000 -69.000 73.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.385.000 1.380.000 1.341.000 1.058.000 1.092.000
Sum omløpsmidler 1.450.000 1.427.000 1.272.000 1.131.000 1.092.000
Sum eiendeler 1.450.000 1.427.000 1.272.000 1.131.000 1.092.000
Sum opptjent egenkapital 46.000 127.000 235.000 38.000 0
Sum egenkapital 1.254.000 1.204.000 1.077.000 842.000 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 12.000 15.000 11.000 13.000 17.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 184.000 208.000 184.000 276.000 1.075.000
Sum kortsiktig gjeld 196.000 224.000 195.000 289.000 1.092.000
Sum gjeld og egenkapital 1.450.000 1.428.000 1.272.000 1.131.000 1.092.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.254.000 1.203.000 1.077.000 842.000 0
Likviditetsgrad 1 7.4 6.4 6.5 3.9 1.0
Likviditetsgrad 2 7.4 6.4 6.5 4.0 1.1
Soliditet 86.5 84.3 84.7 74.4 0.0
Resultatgrad 5.4 11.1 17.6 4.5 3.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 3.2 8.9 18.5 3.4 1.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex