Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tertnes Renhold As
Juridisk navn:  Tertnes Renhold As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45037490
Lønningsflaten 13 Lønningsflaten 13 Fax:
5258 Blomsterdalen 5258 Blomsterdalen
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 915938833
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 8/28/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Altikonti Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
50.54%
Resultat  
  
84.67%
Egenkapital  
  
156.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.210.000 1.468.000 522.000 0
Resultat: 253.000 137.000 -287.000 -24.000
Egenkapital: 85.000 -150.000 -287.000 1.000
Regnskap for  Tertnes Renhold As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.210.000 1.468.000 522.000 0
Driftskostnader -1.957.000 -1.328.000 -809.000 -24.000
Driftsresultat 254.000 140.000 -287.000 -24.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -3.000 0 0
Finans -1.000 -3.000 0 0
Resultat før skatt 253.000 137.000 -287.000 -24.000
Skattekostnad -18.000 0 0 0
Årsresultat 235.000 137.000 -287.000 -24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 895.000 356.000 14.000 11.000
Sum eiendeler 895.000 356.000 14.000 11.000
Sum opptjent egenkapital 55.000 -180.000 -311.000 -24.000
Sum egenkapital 85.000 -150.000 -287.000 1.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 810.000 506.000 301.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 895.000 356.000 14.000 10.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.201.000 1.468.000 522.000 0
Andre inntekter 10.000 0 0 0
Driftsinntekter 2.210.000 1.468.000 522.000 0
Varekostnad 0 -29.000 -7.000 0
Lønninger -1.574.000 -994.000 -689.000 -4.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -383.000 -305.000 -113.000 -20.000
Driftskostnader -1.957.000 -1.328.000 -809.000 -24.000
Driftsresultat 254.000 140.000 -287.000 -24.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -3.000 0 0
Finans -1.000 -3.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 235.000 137.000 -287.000 -24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 498.000 176.000 5.000 0
Andre fordringer 0 113.000 3.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 397.000 67.000 6.000 11.000
Sum omløpsmidler 895.000 356.000 14.000 11.000
Sum eiendeler 895.000 356.000 14.000 11.000
Sum opptjent egenkapital 55.000 -180.000 -311.000 -24.000
Sum egenkapital 85.000 -150.000 -287.000 1.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 75.000 11.000 20.000 10.000
Betalbar skatt 18.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 297.000 147.000 75.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 420.000 349.000 206.000 0
Sum kortsiktig gjeld 810.000 506.000 301.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 895.000 356.000 14.000 10.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 85.000 -150.000 -287.000 1.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.7 0 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 0.7 0 1.2
Soliditet 9.5 -42.1 9.1
Resultatgrad 11.5 9.5
Rentedekningsgrad 2 46.7
Gjeldsgrad 9.5 -3.4 10.0
Total kapitalrentabilitet 28.4 39.3 -218.2
Signatur
23.03.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex