Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tertnes Regnskap As
Juridisk navn:  Tertnes Regnskap As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93099323
Tertnesveien 114 Tertnesveien 114 Fax:
5114 Tertnes 5114 Tertnes
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 991828605
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 10/8/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Forum Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.04%
Resultat  
  
157.09%
Egenkapital  
  
7450%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.089.000 6.209.000 7.213.000 4.329.000 408.000
Resultat: 298.000 -522.000 10.000 589.000 144.000
Egenkapital: 302.000 4.000 526.000 1.208.000 495.000
Regnskap for  Tertnes Regnskap As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.089.000 6.209.000 7.213.000 4.329.000 408.000
Driftskostnader -4.793.000 -6.730.000 -7.199.000 -3.790.000 -264.000
Driftsresultat 297.000 -522.000 15.000 540.000 144.000
Finansinntekter 2.000 3.000 6.000 50.000 0
Finanskostnader -2.000 -3.000 -11.000 -1.000 0
Finans 0 0 -5.000 49.000 0
Resultat før skatt 298.000 -522.000 10.000 589.000 144.000
Skattekostnad 0 0 -10.000 -230.000 -9.000
Årsresultat 298.000 -522.000 0 359.000 135.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 721.000 961.000 1.202.000 849.000 906.000
Sum omløpsmidler 1.199.000 1.258.000 1.881.000 2.762.000 927.000
Sum eiendeler 1.920.000 2.219.000 3.083.000 3.611.000 1.833.000
Sum opptjent egenkapital 202.000 -96.000 426.000 458.000 -255.000
Sum egenkapital 302.000 4.000 526.000 1.208.000 495.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 9.000
Sum kortsiktig gjeld 1.617.000 2.214.000 2.556.000 2.404.000 1.330.000
Sum gjeld og egenkapital 1.919.000 2.218.000 3.082.000 3.612.000 1.834.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.089.000 6.209.000 7.213.000 4.299.000 398.000
Andre inntekter 0 0 0 30.000 10.000
Driftsinntekter 5.089.000 6.209.000 7.213.000 4.329.000 408.000
Varekostnad -5.000 0 -27.000 -34.000 -44.000
Lønninger -2.821.000 -4.347.000 -5.129.000 -2.253.000 -17.000
Avskrivning -240.000 -248.000 -242.000 -159.000 -63.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.727.000 -2.135.000 -1.801.000 -1.344.000 -140.000
Driftskostnader -4.793.000 -6.730.000 -7.199.000 -3.790.000 -264.000
Driftsresultat 297.000 -522.000 15.000 540.000 144.000
Finansinntekter 2.000 3.000 6.000 50.000 0
Finanskostnader -2.000 -3.000 -11.000 -1.000 0
Finans 0 0 -5.000 49.000 0
Konsernbidrag 0 0 -31.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 298.000 -522.000 0 359.000 135.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 671.000 911.000 1.152.000 849.000 906.000
Sum varige driftsmidler 671.000 911.000 1.152.000 849.000 906.000
Sum finansielle anleggsmidler 50.000 50.000 50.000 0 0
Sum anleggsmidler 721.000 961.000 1.202.000 849.000 906.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 745.000 732.000 1.457.000 793.000 157.000
Andre fordringer 193.000 51.000 18.000 10.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 260.000 225.000 245.000 783.000 764.000
Sum omløpsmidler 1.199.000 1.258.000 1.881.000 2.762.000 927.000
Sum eiendeler 1.920.000 2.219.000 3.083.000 3.611.000 1.833.000
Sum opptjent egenkapital 202.000 -96.000 426.000 458.000 -255.000
Sum egenkapital 302.000 4.000 526.000 1.208.000 495.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 9.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 1.173.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 9.000
Leverandørgjeld 418.000 287.000 356.000 152.000 104.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 464.000 586.000 526.000 592.000 19.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 237.000 411.000 528.000 181.000 33.000
Sum kortsiktig gjeld 1.617.000 2.214.000 2.556.000 2.404.000 1.330.000
Sum gjeld og egenkapital 1.919.000 2.218.000 3.082.000 3.612.000 1.834.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -418.000 -956.000 -675.000 358.000 -403.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.6 0.7 1.1 0.7
Likviditetsgrad 2 0.7 0.6 0.7 1.2 0.7
Soliditet 15.7 0.2 17.1 33.4 27.0
Resultatgrad 5.8 -8.4 0.2 12.5 35.3
Rentedekningsgrad 148.5 1.4 590.0
Gjeldsgrad 5.4 553.5 4.9 2.0 2.7
Total kapitalrentabilitet 15.6 -23.4 0.7 16.3 7.9
Signatur
10.02.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.02.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex