Tertnes Panorama As
Juridisk navn:  Tertnes Panorama As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 8088 Karenslyst allé 55 Fax:
4068 Stavanger 277 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 918329374
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/9/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-8.33%
Egenkapital  
  
-53.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0
Resultat: -130.000 -120.000 -256.000
Egenkapital: -300.000 -195.000 -100.000
Regnskap for  Tertnes Panorama As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -25.000 -47.000 -256.000
Driftsresultat -25.000 -47.000 -256.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0
Finanskostnader -107.000 -74.000 0
Finans -105.000 -73.000 0
Resultat før skatt -130.000 -120.000 -256.000
Skattekostnad 25.000 25.000 61.000
Årsresultat -105.000 -95.000 -194.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.111.000 2.086.000 61.000
Sum omløpsmidler 1.691.000 745.000 100.000
Sum eiendeler 3.802.000 2.831.000 161.000
Sum opptjent egenkapital -395.000 -289.000 -194.000
Sum egenkapital -300.000 -195.000 -100.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.103.000 3.026.000 261.000
Sum gjeld og egenkapital 3.802.000 2.831.000 161.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -25.000 -47.000 -256.000
Driftskostnader -25.000 -47.000 -256.000
Driftsresultat -25.000 -47.000 -256.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0
Finanskostnader -107.000 -74.000 0
Finans -105.000 -73.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -105.000 -95.000 -194.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.111.000 2.086.000 61.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.111.000 2.086.000 61.000
Varebeholdning 1.550.000 598.000 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 141.000 147.000 100.000
Sum omløpsmidler 1.691.000 745.000 100.000
Sum eiendeler 3.802.000 2.831.000 161.000
Sum opptjent egenkapital -395.000 -289.000 -194.000
Sum egenkapital -300.000 -195.000 -100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 4.081.000 2.974.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 22.000 52.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 261.000
Sum kortsiktig gjeld 4.103.000 3.026.000 261.000
Sum gjeld og egenkapital 3.802.000 2.831.000 161.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.412.000 -2.281.000 -161.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.4
Likviditetsgrad 2 0 0 0.4
Soliditet -7.9 -6.9 -62.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.2 -0.6
Gjeldsgrad -13.7 -15.5 -2.6
Total kapitalrentabilitet -0.6 -1.6
Signatur
09.01.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
09.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex