Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tertnes Mat AS
Juridisk navn:  Tertnes Mat AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55186900
Postboks 551 Ringeriksveien 4B Fax: 55186901
3412 Lierstranda 3414 Lierstranda
Fylke: Kommune:
Buskerud Lier
Org.nr: 970971882
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 4/15/1994
Foretakstype: AS
Tidligere navn: drageset tertnes as
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Kiwi Minidrift As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.57%
Resultat  
  
5.48%
Egenkapital  
  
11.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 71.877.000 66.820.000 65.675.000 66.419.000 64.684.000
Resultat: 5.293.000 5.018.000 4.369.000 4.171.000 5.054.000
Egenkapital: 5.470.000 4.891.000 3.580.000 3.803.000 3.754.000
Regnskap for  Tertnes Mat AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 71.877.000 66.820.000 65.675.000 66.419.000 64.684.000
Driftskostnader -66.641.000 -61.833.000 -61.313.000 -62.238.000 -59.598.000
Driftsresultat 5.236.000 4.986.000 4.361.000 4.181.000 5.086.000
Finansinntekter 50.000 42.000 47.000 46.000 72.000
Finanskostnader 6.000 -11.000 -39.000 -56.000 -105.000
Finans 56.000 31.000 8.000 -10.000 -33.000
Resultat før skatt 5.293.000 5.018.000 4.369.000 4.171.000 5.054.000
Skattekostnad -1.214.000 -1.206.000 -1.092.000 -1.123.000 -1.365.000
Årsresultat 4.078.000 3.812.000 3.277.000 3.049.000 3.689.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.726.000 1.745.000 2.550.000 3.309.000 4.141.000
Sum omløpsmidler 11.268.000 11.867.000 10.709.000 10.785.000 9.758.000
Sum eiendeler 16.994.000 13.612.000 13.259.000 14.094.000 13.899.000
Sum opptjent egenkapital 5.220.000 4.641.000 3.330.000 3.553.000 3.504.000
Sum egenkapital 5.470.000 4.891.000 3.580.000 3.803.000 3.754.000
Sum langsiktig gjeld 67.000 0 8.000 437.000 71.000
Sum kortsiktig gjeld 11.457.000 8.721.000 9.671.000 9.854.000 10.073.000
Sum gjeld og egenkapital 16.994.000 13.612.000 13.259.000 14.094.000 13.898.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 70.229.000 65.222.000 63.625.000 63.002.000 61.977.000
Andre inntekter 1.647.000 1.598.000 2.050.000 3.417.000 2.707.000
Driftsinntekter 71.877.000 66.820.000 65.675.000 66.419.000 64.684.000
Varekostnad -55.449.000 -51.285.000 -50.451.000 -51.216.000 -49.002.000
Lønninger -5.680.000 -5.148.000 -5.489.000 -5.619.000 -5.356.000
Avskrivning -596.000 -900.000 -902.000 -961.000 -874.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.916.000 -4.500.000 -4.471.000 -4.442.000 -4.366.000
Driftskostnader -66.641.000 -61.833.000 -61.313.000 -62.238.000 -59.598.000
Driftsresultat 5.236.000 4.986.000 4.361.000 4.181.000 5.086.000
Finansinntekter 50.000 42.000 47.000 46.000 72.000
Finanskostnader 6.000 -11.000 -39.000 -56.000 -105.000
Finans 56.000 31.000 8.000 -10.000 -33.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -3.500.000 0 0 0 0
Årsresultat 4.078.000 3.812.000 3.277.000 3.049.000 3.689.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 48.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 2.550.000 0 0
Driftsløsøre 5.726.000 1.697.000 0 3.309.000 4.141.000
Sum varige driftsmidler 5.726.000 1.697.000 2.550.000 3.309.000 4.141.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.726.000 1.745.000 2.550.000 3.309.000 4.141.000
Varebeholdning 2.880.000 3.477.000 3.348.000 3.503.000 3.019.000
Kundefordringer 18.000 166.000 16.000 14.000 13.000
Andre fordringer 8.129.000 7.862.000 7.085.000 6.643.000 6.468.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 241.000 362.000 260.000 626.000 258.000
Sum omløpsmidler 11.268.000 11.867.000 10.709.000 10.785.000 9.758.000
Sum eiendeler 16.994.000 13.612.000 13.259.000 14.094.000 13.899.000
Sum opptjent egenkapital 5.220.000 4.641.000 3.330.000 3.553.000 3.504.000
Sum egenkapital 5.470.000 4.891.000 3.580.000 3.803.000 3.754.000
Sum avsetninger til forpliktelser 67.000 0 8.000 43.000 71.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 67.000 0 8.000 437.000 71.000
Leverandørgjeld 5.406.000 3.583.000 3.250.000 3.071.000 2.544.000
Betalbar skatt 1.100.000 1.263.000 1.127.000 1.145.000 1.276.000
Skyldig offentlige avgifter 388.000 403.000 397.000 994.000 493.000
Utbytte -3.500.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.064.000 973.000 1.397.000 1.643.000 2.760.000
Sum kortsiktig gjeld 11.457.000 8.721.000 9.671.000 9.854.000 10.073.000
Sum gjeld og egenkapital 16.994.000 13.612.000 13.259.000 14.094.000 13.898.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -189.000 3.146.000 1.038.000 931.000 -315.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1.1 1.1 1.0
Likviditetsgrad 2 0.7 1 0.8 0.8 0.7
Soliditet 32.2 35.9 2 27.0 27.0
Resultatgrad 7.3 7.5 6.6 6.3 7.9
Rentedekningsgrad -872.7 453.3 111.8 75.5 49.1
Gjeldsgrad 2.1 1.8 2.7 2.7 2.7
Total kapitalrentabilitet 31.1 36.9 33.2 30.0 37.1
Signatur
21.04.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
21.04.2016
PROKURA
NAVJORD TERJE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex