Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tertnes Maskin AS
Juridisk navn:  Tertnes Maskin AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55195013
Farbotslia 23 A Farbotslia 23 A Fax: 55390915
5124 Morvik 5124 Morvik
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 932812746
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 9/29/1982
Foretakstype: AS
Revisor: Fakta Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
26.66%
Resultat  
  
1456%
Egenkapital  
  
39.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 9.406.000 7.426.000 7.494.000 5.383.000 5.757.000
Resultat: 678.000 -50.000 1.058.000 -331.000 -312.000
Egenkapital: 1.869.000 1.344.000 1.771.000 976.000 1.225.000
Regnskap for  Tertnes Maskin AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 9.406.000 7.426.000 7.494.000 5.383.000 5.757.000
Driftskostnader -8.714.000 -7.464.000 -6.408.000 -5.682.000 -6.031.000
Driftsresultat 692.000 -38.000 1.086.000 -299.000 -274.000
Finansinntekter 1.000 8.000 0 0 2.000
Finanskostnader -15.000 -19.000 -28.000 -32.000 -40.000
Finans -14.000 -11.000 -28.000 -32.000 -38.000
Resultat før skatt 678.000 -50.000 1.058.000 -331.000 -312.000
Skattekostnad -152.000 13.000 -263.000 82.000 72.000
Årsresultat 525.000 -37.000 795.000 -249.000 -240.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 567.000 810.000 935.000 1.065.000 1.314.000
Sum omløpsmidler 2.717.000 2.278.000 2.276.000 1.375.000 1.491.000
Sum eiendeler 3.284.000 3.088.000 3.211.000 2.440.000 2.805.000
Sum opptjent egenkapital 1.769.000 1.244.000 1.671.000 876.000 1.125.000
Sum egenkapital 1.869.000 1.344.000 1.771.000 976.000 1.225.000
Sum langsiktig gjeld 196.000 261.000 402.000 446.000 545.000
Sum kortsiktig gjeld 1.219.000 1.483.000 1.037.000 1.018.000 1.035.000
Sum gjeld og egenkapital 3.284.000 3.088.000 3.210.000 2.440.000 2.805.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.940.000 7.245.000 7.385.000 5.311.000 5.637.000
Andre inntekter 466.000 182.000 109.000 71.000 120.000
Driftsinntekter 9.406.000 7.426.000 7.494.000 5.383.000 5.757.000
Varekostnad -2.842.000 -1.282.000 -1.251.000 -993.000 -1.303.000
Lønninger -3.417.000 -3.748.000 -3.061.000 -2.591.000 -2.700.000
Avskrivning -204.000 -217.000 -216.000 -238.000 -122.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.251.000 -2.217.000 -1.880.000 -1.860.000 -1.906.000
Driftskostnader -8.714.000 -7.464.000 -6.408.000 -5.682.000 -6.031.000
Driftsresultat 692.000 -38.000 1.086.000 -299.000 -274.000
Finansinntekter 1.000 8.000 0 0 2.000
Finanskostnader -15.000 -19.000 -28.000 -32.000 -40.000
Finans -14.000 -11.000 -28.000 -32.000 -38.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -390.000 0 0 0
Årsresultat 525.000 -37.000 795.000 -249.000 -240.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 91.000 9.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 70.000 93.000
Driftsløsøre 346.000 481.000 562.000 595.000 786.000
Sum varige driftsmidler 346.000 481.000 562.000 665.000 879.000
Sum finansielle anleggsmidler 221.000 329.000 373.000 309.000 426.000
Sum anleggsmidler 567.000 810.000 935.000 1.065.000 1.314.000
Varebeholdning 0 4.000 0 0 0
Kundefordringer 1.137.000 1.509.000 1.080.000 997.000 780.000
Andre fordringer 4.000 481.000 20.000 26.000 115.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.576.000 283.000 879.000 82.000 340.000
Sum omløpsmidler 2.717.000 2.278.000 2.276.000 1.375.000 1.491.000
Sum eiendeler 3.284.000 3.088.000 3.211.000 2.440.000 2.805.000
Sum opptjent egenkapital 1.769.000 1.244.000 1.671.000 876.000 1.125.000
Sum egenkapital 1.869.000 1.344.000 1.771.000 976.000 1.225.000
Sum avsetninger til forpliktelser 83.000 31.000 61.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 21.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 196.000 261.000 402.000 446.000 545.000
Leverandørgjeld 207.000 141.000 22.000 371.000 262.000
Betalbar skatt 100.000 17.000 111.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 413.000 449.000 450.000 264.000 350.000
Utbytte 0 -390.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 499.000 465.000 454.000 383.000 423.000
Sum kortsiktig gjeld 1.219.000 1.483.000 1.037.000 1.018.000 1.035.000
Sum gjeld og egenkapital 3.284.000 3.088.000 3.210.000 2.440.000 2.805.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.498.000 795.000 1.239.000 357.000 456.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.5 2.2 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 2.2 1.5 2.2 1.4 1.5
Soliditet 56.9 43.5 55.2 40.0 43.7
Resultatgrad 7.4 -0.5 14.5 -5.6 -4.8
Rentedekningsgrad 46.1 38.8 -9.3 -6.8
Gjeldsgrad 0.8 1.3 0.8 1.5 1.3
Total kapitalrentabilitet 21.1 33.8 -12.3 -9.7
Signatur
29.11.2016
STYRETS LEDER ALENE ELLER
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
29.11.2016
PROKURA HVER FOR SEG
THOMASSEN JORUNN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex